Zdążymy z rozbudową bazy hotelowej na Euro 2012

Kryzys ekonomiczny sprawia, że nadchodzące mistrzostwa Euro 2012 prawdopodobnie będą skromniejsze, niż zakładano. UEFA zmniejsza swoje oczekiwania, jeśli chodzi o potrzebną bazę hotelową i centra pobytowe dla sportowców. Wśród potencj alnych gospodarzy piłkarskich mistrzostwjuż tylko Chorzów figuruje na liście miast, które mogą nie zdążyć z przygotowaniem odpowiedniej liczby miejsc noclegowych. Eksperci UEFA (Union of European Foot­ball Associations - Unia Europejskich Związ­ków Piłkarskich -red.) w ostatnim okresie wizytowali poszczególne hotele i sprawdzali liczbę miejsc zakwaterowania w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Chorzowie. W tym tygodniu odwiedzą Gdańsk. Nieoficjalnie wiadomo, że Polska na razie jest dobrze oceniana jako organizator mi­strzostw Euro 2012, gdy idzie o bazę hotelową. Zdaniem UEFA, najlepsza sytuacja jest w War­szawie i Krakowie. Te miasta mają najwięcej hoteli o wysokim standardzie i nawet bez do­datkowych inwestycji mogłyby u siebie prze­prowadzać rozgrywki. Natomiast spore wyzwania mają przed sobą jeszcze Poznań, Gdańsk i Wrocław. W najgorszej sytuacji jest Chorzów i aglomeracja śląska, gdzie ciągle ist­nieje wysokie ryzyko, że do 2012 r. nie powsta­nie wymagana przez UEFA liczba miejsc noclegowych o odpowiednio wysokim stan­dardzie.

Źródło: PARKIET (Dodatek Specjalny)(2009-02-25) str.: A6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *