Hotel dla seniorów

Miejsca hotelowe, w których na krótko zostawić będzie można pod opieką starszą niesprawną osobę, uruchamiają szczecińskie domy pomocy społecznej. Pierwsze od marca będą działać w Domu Komba­tanta przy ul. Kruczej. Na­stępne utworzyć ma dom przy ul. Romera. Kolejne - dla osób z chorobami psychiczny­mi - w 2010 r. powstaną w domu przy ul. Broniewskiego. Pani C. jest chora. Ale nie może poddać się operacji, bo opiekuję się cierpiącą na alzheimera matką. Osoby w podobnej sytuacji zwracały się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro­dzinie o wsparcie. Nie chciały na sta­łe oddawać bliskiego do DPS-u, choć często same były u kresu sił. - Zwłaszcza osoby samotne, któ­re opiekują się kimś bliskim, dzwo­niły do nas z pytaniami, czy może­my pomóc. Dla nich choćby weekend odpoczynku to wybawienie - mówi Zofia Krejczy dyrektor Domu Kom­batanta przy ul. Kruczej. To tu od marca uruchomione bę­dą dwa hotelowe miejsca. Starsi prze­bywać będą w dwuosobowych po­kojach. Opieka dostosowana będzie do stanu zdrowia. Obłożnie chorzy będą mieli zapewnione mycie, toa­letę, karmienie, sprzątanie. Jeśli bę­dą w stanie, będą mogli uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych lub ko­rzystać z pomocy wolontariusza. Chodzący mogą uczestniczyć we wszelkich dostępnych zajęciach, np. chóru. - Przez rok możemy pomóc 24 rodzinom, bo u nas będzie można zostawić bliską osobę do miesiąca - mówi dyrektorka.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - SZCZECIN Data: 2009-02-25 Str.: 3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *