Nie każdy hotel

Dziś 94 inwestycje mają cha­rakter przedsięwzięć Euro 2012. Co to oznacza Mię­dzy innymi to, że mogą one korzy­stać ze specjalnych ułatwień administracyjnych i budowlanych. O ich szczególnym statusie przesądza załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów. Teraz są w nim tylko inwestycje publiczne i samorządo­we: stadiony, linie kolejowe i sławetne Centrum Handlowe w Warszawie. Wkrótce lista wydłu­ży się o hotele, pensjonaty i centra pobytowe. Słusznie posłowie chcą, aby ze specustawy o Euro 2012 mo­gły korzystać również inwestycje prywatne. Jest tylko jedno ale. Nie wiadomo, w jaki sposób przedsię­biorcy będą mogli starać się o wpi­sanie ich przedsięwzięcia do rozpo­rządzenia. Jeśli do ustawy nie zo­staną wpisane żadne obiektywne przesłanki, twórcom ustawy trudno będzie wytłumaczyć, dlaczego tylko jeden z hoteli w mieście jest niezbędny do przeprowadzenia Euro 2012 i znalazł się w rozpo­rządzeniu.

Źródło: GAZETA PRAWNA (2009-03-05) str.: 2

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *