Realizacja planów może się opóźnić

Interferie, turystyczno-hote­larska spółka z grupy KGHM, są w sporze z Urzędem Gminy Darłowo - wynika z rocznego sprawozdania spółki. Wartość sporu sięga 580 tys. zl, co odpo­wiada ponad 70 proc. zysku net­to za 2008 r. Jego przyczyną jest nałożenie na należący do Inter-ferii NZOZ Argentyt w Dąbkach podatku od nieruchomości we­dług stawki wyższej, niż zasto­sowana przez spółkę. Ponieważ w ośrodku świadczone są usługi rehabilitacyjno-lecznicze, In­terferie stosowały stawkę obni­żoną, właściwą dla obiektów świadczących usługi medyczne. Rozstrzygnięcie sporu na nieko­rzyść Interferii może negatyw­nie wpłynąć na wyniki spółki wbieżącym roku.

Źródło: PARKIET (2009-03-12) str.: 7

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *