Vat tylko raz w turystyce

Dziewięć stowarzyszeń kupiec­kich, hotelarskich i gastronomicz­nych zjednoczyło się wczoraj w Kra­kowie w walce o zmiany w zasadach opodatkowania. - To pomoże rozru­szać branżę w kryzysie - mówił Jan Korsak, szef Polskiej Izby Turystyki. Stowarzyszenia branżowe z Krako­wa i Małopolski chcą wspólnie po­walczyć o swój interes. W związku z tym podpisały stosowne porozu­mienie, w którym postanowiły skie­rować swoje pomysły na zmiany w polityce podatkowej państwa do rządu i Sejmu. - Porozumienie podpisaliśmy w Krakowie, bo to symbol sukcesu gospodarczego związanego z tury­styką. Zmiany w przepisach, o któ­re chcemy walczyć, pomogą jednak każdemu polskiemu przedsiębior­cy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy innej związanej z turysty­ką - mówił Korsak, jeden z inicjatorów porozumienia. Obecnie hotele i restauracje, które organizują konferencje czy szkolenia, nie mogą wpisać w swoje koszta uzy­skania przychodu zamówionego na potrzeby tych spotkań cateringu. W efekcie nie mogą odliczyć tego kosz­tu od podatku.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - KRAKÓW (2009-03-24) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *