Zyski z imprezy będą małe

Najbliższe piłkarskie mi­strzostwa Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie mogą przynieść mniejsze zyski niż Euro 2008 wAustrii i Szwajcarii - stwierdził Michel Platini, prezydent UEFA podczas kongresu tej or­ganizacji w Kopenhadze. Dlaczego miałoby się tak stać ME 2012 zostały przyzna­ne w kwietniu 2007 r. Polsce i Ukrainie, mimo że oba kraje nie posiadały odpowiedniej sieci dróg, lotnisk, hoteli, a także no­woczesnych stadionów. To oznacza, że wydatki na organi­zację turnieju będą o wiele więk­sze niż w przypadku Euro 2008 (600 mln euro). Piłkarskie mi­strzostwa w Portugalii w 2004 r. pochłonęły około 1 mld euro. W przypadku Polski sam koszt budowy narodowego stadionu to około 250 mln euro. Euro 2008 przyniosło UEFA dochód w wysokości około 1,3 mld euro i czysty zysk na pozio­mie 250 mln euro.Ue zyskały na imprezie go­spodarki krajów organizujących mistrzostwa Europy Austria - jak wskazywali ekonomiści pracujący dla tamtejszego rządu - około 300-500 mln euro. Na imprezie miały zarobić przede wszystkim firmy bu­dowlane, a także działające w sektorze turystycznym i usług. Portugalia z kolei straciła na organizacji Euro około 200 mln euro.

Źródło: PARKIET (2009-03-26) str.: 11

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *