Systematyzacja – klucz w branży utrzymania czystości

Branża utrzymania czystości to firmy sprzątające, producenci chemii, sprzętu i maszyn, a także zaplecze. Łącznie w sektorze zatrudnionych jest w Polsce ok. 700 tys. osób, a wartość rynku to ok. 17 mld zł. Każda z grup ma inne potrzeby i uwarunkowania. Tym bardziej cenne są działania, które mają na celu systematyzację branży.

Jak wskazuje Marek Krzemieniewski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, w branży można wyodrębnić dwie grupy: profesjonalne firmy, które świadczą usługi na rzecz biznesu i grupę osób oraz firm, które działają w zakresie sprzątania domowego (100 tys. osób). Bez względu na rozróżnienie pomiędzy B2B a B2C, kluczowa jest jakość wykonywanych czynności – efektywność oraz dokładność.

Po pierwsze – weryfikacja

Branża oraz jej interesariusze – klienci, a także sektor zamówień publicznych od lat sygnalizowali konieczność systematyzacji i łatwiejszej weryfikacji jakości usług branżowych. Naprzeciw tej potrzebie wyszła Polska Izba Gospodarcza Czystości wraz z renomowaną jednostką audytującą TÜV Rheinland Polska.  Stworzony przez nich program „Gwarant Czystości i Higieny” jest od tego roku rekomendowany jako Dobra Praktyka przez Urząd Zamówień Publicznych. Celem GCiH jest weryfikacja jakości usług firm działających na rynku i nadanie najlepszym certyfikatu otwierającego drzwi do najbardziej wymagających klientów. Dzięki staraniom PIGC Gwarant Czystości i Higieny ma obecnie realny i znaczący wpływ na jakość usług na polskim rynku, w kontekście zarówno obszaru komercyjnego, gdzie jest on drogowskazem dla firm przy wyborze podwykonawcy, jak również przy zamówieniach publicznych, gdzie pozwala rzetelnie sprecyzować kryterium jakości podczas określania warunków przetargu – mówi Marek Krzemieniewski, prezes PIGC.

Po drugie, klarowne wskazania

Przedstawiciele Izby podkreślają, że dokładne wskazanie ram dla dobrych praktyk jest narzędziem, które pomaga maksymalizować jakość na wszystkich szczeblach pracy – począwszy od pracowników liniowych, których działania wyznaczają w efekcie poziom biznesowy branży. Jednym z rezultatów pracy PIGC jest opracowanie norm czasowych dla personelu sprzątającego. Specjaliści dokładnie określili, ile czasu powinno trwać czyszczenie danej powierzchni za pomocą danego sprzętu w konkretnej przestrzeni. Normy przedstawiono w tabelach, które pozwalają na łatwe zastosowanie w praktyce. Rezultat – poprawa jakości pracy.

– Celem Izby było podanie uczestnikom branży narzędzia, dzięki którym pracodawcy mogą łatwo weryfikować prędkość i jakość wykonanych zdań – a co za tym idzie, kompetencje personelu – mówi Marek Krzemieniewski. – To bezpośrednio przekłada się na efektywność biznesową i realizację kontraktów, stanowiąc podłoże dla stabilizacji sektora. Co istotne, systematyzacja norm służy także edukacji kontrahentów, ponieważ pokazuje, że sprzątanie wymaga odpowiedniego przeszkolenia i kwalifikacji, by możliwe było osiągnięcie oczekiwanych rezultatów pracy.

Po trzecie – akredytacje i certyfikaty dla trenerów

Konieczność szkolenia pracowników niesie za sobą potrzebę istnienia profesjonalnych trenerów. Jest to kolejna przestrzeń, w jakiej Polska Izba Gospodarcza Czystości aktywnie działa dla rozwoju branży. Izba umożliwia akredytację następujących poziomów trenerskich: Konsultant, Ekspert branżowy, Trener I stopnia, Trener II stopnia. Uznaniowo przyznawany jest także tytuł Trenera Seniora. Dzięki zaangażowaniu PIGC w Zintegrowany System Kwalifikacji, już niebawem możliwe będzie także potwierdzenie umiejętności na poziomie Trenera II stopnia państwowym certyfikatem z numerem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Prace trwają.

Po czwarte: certyfikaty państwowe

W tym roku do systemu ZSK wprowadzono już natomiast kwalifikację dla pracowników liniowych. Wszystko dla porządkowania, systematyzacji oraz otwierania nowych możliwości dla branży. Teraz osoby chcące dołączyć do profesjonalnych zespołów sprzątających, będą mogły zdać egzamin i uzyskać państwowy certyfikat, który potwierdzi ich umiejętności oraz otworzy możliwość porównania z analogicznymi kwalifikacjami pracowników w innych krajach. Prezes PIGC podkreśla, że celem aktywnego włączenia się Izby w Zintegrowany System Kwalifikacji jest rozwój branży, jej unowocześnianie oraz maksymalizacja jakości usług, a także pozytywny wpływ systemu na procesy rekrutacyjne i HR w sektorze. Potwierdzają to eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych, odpowiedzialnego za wdrażanie ZSK. – W systemie pojawiła się w ostatnim kwartale kwalifikacja dotycząca „Planowania i realizowania procesu profesjonalnego utrzymania czystości”. Uważamy to za bardzo obiecujące. Branża czystości ujawnia duże potrzeby w obszarze rekrutacji, a także daje możliwość aktywizacji zawodowej osób z różnych powodów wyłączonych wcześniej z rynku. Ma to duże pozytywne znaczenie nie tylko w kontekście gospodarczym, ale także społeczne – Marcin Bartnicki, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych.

 – Jeśli mówimy o pracownikach liniowych – odpowiada Prezes PIGC – należy pamiętać także o koordynatorach zespołów, które ci pracownicy tworzą. Izba przygotowała profesjonalny program szkoleniowy dla Koordynatorów ds. usług utrzymania czystości. Z naszego punktu widzenia istotne jest, by branżę rozwijać przekrojowo, a zatem, by innowacje, szkolenia i certyfikacje obejmowały wszystkie szczeble, stanowiska oraz obszary branży: od pracownika liniowego do trenera oraz od B2B do B2C. Tylko takie podejście zapewni branży maksymalizację efektywności i jakości. Intensywnie nad tym pracujemy.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

1 komentarz do “Systematyzacja – klucz w branży utrzymania czystości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *