IGHP: sezon dla wszystkich zakończył się we wrześniu. Fatalny październik w hotelach   ANALIZY I RAPORTY

Tegoroczny sezon dla hotelarzy zakończył się definitywnie we wrześniu. W październiku tak hotele w regionach turystycznych, jak obiekty położone w miastach odnotowały równie niskie wyniki frekwencji. 43 proc. obiektów odnotowało obłożenie poniżej 20 proc. Frekwencję powyżej 40 proc. zadeklarowało tylko 15 proc. hoteli – wynika z najnowszego badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przeprowadzonego 2-6 listopada wśród hotelarzy.

Z najnowszej ankiety IGHP wynika, że wskaźniki obłożenia hoteli wyraźnie pogorszyły się w drugiej połowie października. W odróżnieniu od poprzednich miesięcy, praktycznie nie ma różnicy we wskaźnikach frekwencji pomiędzy hotelami położonymi w miastach i poza nimi. To oznacza, że przedłużony sezon wakacji zakończył się definitywnie we wrześniu i hotele pobytowe zanotowały równie niskie wyniki co hotele miejskie.

Średnia cena za nocleg wciąż spada. W październiku ponad 3/4 hoteli odnotowało niższe ceny niż w roku ubiegłym, przy czym dla 52 proc. spadki były wyższe niż o 10 proc. Tylko 14 proc. hoteli zdołało utrzymać średnie ceny na ubiegłorocznym poziomie.

85 proc. hoteli odnotowało udział pobytów gości zagranicznych poniżej 10 proc, a 89 proc. hoteli udział w przychodach października segmentu MICE nie więcej 10 proc. Jeszcze nawet przed decyzją rządu z 7 listopada o zamknięciu hoteli, z wyjątkiem podróży służbowych, aż 80 proc. hoteli informowało o stan rezerwacji na listopad nieprzekraczającym 10 proc.

Pogorszyła się również sytuacja z zatrudnieniem pracowników. Dane ankietowe wskazują, że w październiku 28 proc. hoteli (ponad dwa razy więcej niż we wrześniu) dokonało wypowiedzeń umów o pracę, a jednocześnie aż 58 proc. planuje takie działania przed końcem roku.

Aż 82 proc. ankietowanych hoteli ma lub deklaruje, że w najbliższym czasie będzie miało trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej. 80 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2021 roku. 97 proc. hoteli prognozuje powrót do poziomu przychodów z lat 2018-19 nie wcześniej niż w roku 2022 i z tym rokiem związane są największe oczekiwania: 48 proc. obiektów.

Po raz pierwszy w ankiecie zostało umieszczone pytanie otwarte. Dotyczyło propozycji działań ratowania swojego hotelu w obliczu dalszej, trudnej sytuacji epidemicznej. Wszystkie propozycje działań można podzielić na 5 głównych opcji: pomoc państwa, działania restrukturyzacyjne, działania marketingowe i prosprzedażowe, zmiana profilu działalności oraz rezygnacja / zawieszenie działalności. Zdecydowana większość hoteli, bo 52 proc., wskazało na pomoc państwa. Drugą najliczniejszą opcją była restrukturyzacja kosztów (18 proc). 15 proc. hoteli wskazało jako trzecią opcję rezygnacji / zawieszenia działalności. Propozycje marketingowe oraz zmiany profilu działalności były na zbliżonym poziomie - odpowiednio 9 proc. i 7 proc.

Udział w badaniu wzięło 306 hoteli ze wszystkich województw. Przeważają hotele miejskie – ponad 65 proc. Obiekty sieciowe stanowią 24 proc. Większość ankietowanych (82 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, a średnia wielkość obiektu wynosi 88 pokoi. Podobne liczbowo grupy stanowią hotele, w których przeważa ruch biznesowy (37 proc.) oraz łączące segment biznesowy z turystycznym (39 proc.). Hotele specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej stanowią 24 proc.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *