Austrian Airlines:Rekordowa liczba pasażerów

 

Wyniki ruchu pasażerskiego Grupy Austrian Airlines w I połowie 2007 r.


Pierwsze półrocze 2007 r. przyniosło Grupie Austrian Airlines sukces i kolejny rekord. W tym czasie przewieziono rekordową ilość pasażerów – przeszło 5,08 miliona oraz odnotowano wzrost wskaźnika wykorzystania miejsc we wszystkich segmentach. Grupa odnotowuje jak najbardziej pozytywny trend. Wśród wielu optymistycznych statystyk na czoło wysuwa się liczba pasażerów przewożonych lotami rozkładowymi na trasach krótkich i średnich. Tutaj odnotowano wzrost o 8,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pojawiła się też znaczna tendencja wzrostowa we wskaźniku wykorzystania miejsc na trasach dalekich: w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2006 r., wynik za I półrocze 2007 r. poprawił się znacznie i wzrósł o 4,5 punktu procentowego.

Analizując minione sześć miesięcy, Prezes Grupy Alfred Ötsch powiedział: „Rekordowa ilość przewiezionych pasażerów podniosła nasz wskaźnik wykorzystania miejsc w pierwszym półroczu, co zachęca nas do kontynuowania przyjętego kierunku. Nasza jasno zdefiniowana strategia koncentracji na wschodzie – Focus East oraz wynikająca z niej koncentracja na dynamicznie rozwijającym się biznesie Europy Środkowej i Wschodniej pozwoliły nam na wypracowanie roli „gracza otwierającego rynek” i wystąpienie w niej z wielkim sukcesem. Specjalizujemy się w otwieraniu i poszerzaniu działalności na wysokodochodowych trasach krótkich i średnich. Kolejnym czynnikiem, który pozwolił na osiągnięcie tak pozytywnego wyniku w pierwszym półroczu, jest nasza strategia podnoszenia jakości usług, spotykająca się z wielkim uznaniem ze strony klientów.”

Duży wzrost w segmencie lotów na trasach krótkich i średnich


W pierwszym półroczu Grupa Austrian Airlines przewiozła około 3,8 miliona pasażerów w lotach rozkładowych na trasach krótkich i średnich, co oznacza wzrost o 8,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. W tym samym czasie wskaźnik ASK (average seat kilometer) wzrósł o 9,0%. Jeszcze silniejszy wzrost zanotowaliśmy w przypadku wskaźnika RPK (revenue passenger kilometer) na trasach rozkładowych – o 10,8%. Wskaźnik wykorzystania miejsc w tym segmencie osiągnął 65,5% tj. przekroczył wynik z 2006 r. o 1,1 punktu procentowego.

Ponadto, w czerwcu 2007 r. stabilnie wzrosła liczba pasażerów na trasach krótkich i średnich – o 5,0% w porównaniu z czerwcem 2006 r. Wskaźnik RPK z usług oferowanych w tym segmencie wzrósł o 6,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a ASK – o 6,1%. Wynikający z powyższych danych wskaźnik wykorzystania miejsc (69,0%) był o 0,4 punktu procentowego wyższy od zeszłorocznego.

Znaczna poprawa wskaźnika wykorzystania miejsc na trasach dalekich


Od stycznia do czerwca 2007 przewieziono rejsami rozkładowymi obsługującymi dalekie trasy około 664.200 pasażerów – o 9,5% mniej niż podczas analogicznego okresu w 2006 r. Spadek ten stanowił wynik zmian w sieci tras dalekich. Chociaż w lotach rozkładowych – zgodnie z planem – zmniejszono tu dostępność (ASK) o 22,0%, wskaźnik RPK spadł zaledwie o 17,5% a wskaźnik wykorzystania miejsc w segmencie obsługi tras dalekich wzrósł o 4,5 punktu procentowego w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnął 81,4%.

Ponadto w czerwcu Grupie udało się zrównoważyć docelowe zmniejszenie obecności na rynku usług międzykontynentalnych – przy redukcji ASK o 32,3% w stosunku do 2006 r., wskaźnik RPK spadł zaledwie o 26,3% w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku udało się osiągnąć widoczną poprawę wskaźnika wykorzystania miejsc. Wzrósł on o 6,7 punktów procentowych do 82,4%.

Obserwujemy dalszy wzrost ruchu rozkładowego


Sumarycznie rzecz biorąc, wyniki ruchu pasażerskiego za pierwszych sześć miesięcy 2007 r. – mierzone wskaźnikiem RPK – były o 7,9% niższe od analogicznych danych z ubiegłego roku, a dostępność mierzoną ASK zredukowano o 10,2% w porównaniu z 2006 r. Wynikający stąd wskaźnik wykorzystania miejsc w lotach rozkładowych wyniósł 74,1% czyli 1,9 punktu procentowego powyżej zeszłorocznego poziomu. Przewiezienie przeszło 4,5 miliona pasażerów na pokładach rejsów rozkładowych oznacza, że w ciągu pierwszego półrocza zaobserwowaliśmy wzrost na poziomie 5,1%.

W czerwcu 2007 r. Grupa Austrian Airlines powitała 835.300 pasażerów na pokładach swoich lotów rozkładowych, co oznacza wzrost o 1,8% w stosunku do 2006 r. Zgodnie z planem, docelową redukcje dostępnych miejsc w lotach rozkładowych (ASK: –17,3%) udało się zrównoważyć (RPK: –14,2%), co przyniosło znaczny wzrost wskaźnika wykorzystania miejsc – aż o 2,8 punktu procentowego w porównaniu z czerwcem 2006, do poziomu 75,7%.

Ruch czarterowy


Ruch czarterowy stanowił w pierwszym półroczu około 11% wszystkich przewozów pasażerskich. Obniżenie ilości pasażerów w tym segmencie stanowiło wynik zmian strukturalnych (dane porównawcze za 2006 r. obejmują Slovak Airlines) oraz planowego zmniejszania dostępności na trasach krótkich i średnich, co było podyktowane zwiększeniem rentowności. W tym segmencie poprawił się również wskaźnik wykorzystania potencjału przewozu ładunków.


Szczegółowe statystyki ruchu


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *