Środkowoeuropejskie dni otwarte inicjatyw gospodarczych


Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Warszawa, 15-16 listopada 2007


W dniach 15-16 listopada 2007 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się II edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego pt. Środkowoeuropejskie Dni Otwarte Inicjatyw Gospodarczych. Forum Gospodarcze będzie roboczym i nowoczesnym spotkaniem reprezentantów izb gospodarczych, przedsiębiorców i organizacji, profesjonalnych samorządów terytorialnych z krajów współpracujących z Polską lub zainteresowanych nawiązaniem współpracy w tym regionie Europy.


Patronat nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Mazowickiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Francusko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa. Wśród instytucji wspierających inicjatywę są Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Warszawska Izba Przedsiębiorców.


Organizatorzy zakładają, że w Dniach Otwartych Inicjatyw Gospodarczych weźmie udział ponad tysiąc uczestników, w tym kilkuset z zagranicy. Spodziewany jest udział delegacji z regionów i miast współpracujących w ramach porozumień partnerskich. Swój udział zapowiedziało już kilka polsko-zagranicznych izb przemysłowo-handlowych oraz liczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i gospodarcze akredytowane w Polsce. Dodatkowe atrakcje i możliwości nawiązywania cennych kontaktów zapewnią trwające równolegle w tym samym miejscu X Targi Obiektów i Usług Konferencyjno-Szkoleniowych „Business Tourism Fairs” z ok. 150 wystawcami i kilkoma tysiącami biznesowych odwiedzających.


Na Dni Otwarte Inicjatyw Gospodarczych złożą się dwie główne formy - Konferencja Gospodarcza służąca przekazywaniu wiedzy, komunikatów oraz dyskusji oraz Giełda Kooperacji umożliwiająca przeprowadzenie bilateralnych rozmów przy stoiskach i stolikach eksperckich. Ponadto odbywać się będą towarzyszące imprezy, w tym zwiedzanie wybranych miast województwa i spotkania w przedsiębiorstwach.

Główny temat Forum brzmi: „Innowacje i inwestycje zmieniają wizerunek regionów”. Konferencja będzie obradować w kilku równoległych sesjach tematycznych, w tym „Transport w Polsce: nowe rozwiązania, zintegrowane zarządzanie, infrastruktura”, „Zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – bezpieczeństwo i kontrola wydruków”, „Turystyka biznesowa: kongresy jako nowe wyzwanie dla inwestycji i marketingu”, „Małe i średnie przedsiębiorstwa w kreowaniu wizerunku Warszawy i Mazowsza”. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z istniejącymi strukturami i formami pomocy dla inwestorów zagranicznych. Stale uaktualniany program Dni Otwartych oraz formularze dla zgłaszania chęci nawiązania międzynarodowej współpracy znajdują się na stronie www.opendays.pl


Organizator imprezy - biuro Meetings Management - udziela wszelkich informacji.

[sw]Kontakt:

Meetings Management

ul. Omulewska 24 lok.6, 04-128 Warszawa

tel. 0-22 810 86 89, 813 70 75, fax 0-22 810 89 08

e-mail: info@opendays.pl;

www.opendays.pl ; www.btf.waw.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *