Dynamiczny wzrost Warimpexu w pierwszym półroczu 2007
Konsekwentna realizacja celów wzrostowych IPO

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 50 % do 35,4 mln EUR

Obniżenie wyniku EBITDA do 13,5 mln EUR ze względu na mniejszą sprzedaż nieruchomości

Wzrost NNNAV o 22 % od końca roku

Podstawa do kontynuacji kursu wzrostowego stworzona

 

 

Wskaźniki w mln EUR

I półrocze 2007

I półrocze 2006

Zmiana
w %

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

35,4

23,7

+ 50 %

Przychody ze sprzedaży spółek projektowych

2,3

6,4

– 64 %

EBITDA

13,5

15,0

– 11 %

EBIT

8,9

11,2

– 20 %

Wynik okresu netto

5,5

9,4

– 42 %

 

 

 

 

Ilość hoteli

13

10

+ 30 %

Ilość nieruchomości biurowych i przemysłowych

7

4

+ 75 %

Ilość projektów w zakresie rozwoju hoteli

9

8

+ 13 %

 

 

 

 

 

30.6.2007

31.12.2006

 

Gross Asset Value (GAV)

574,8

477,5

+ 20 %

Triple Net Asset Value (NNNAV)

391,9

320,6*

+ 22 %

NNNAV na jedną akcję w EUR

10,9

8,9

+ 22 %


*) włącznie z przychodami z wejścia na giełdę

 

Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wyraźnie zwiększyła w pierwszym półroczu 2007 zarówno przychody ze sprzedaży jak i wartość aktywów netto (NNNAV). Tym samym drugi kwartał był kontynuacją kursu dynamicznego rozwoju z ubiegłego roku obrotowego i pierwszego kwartału.

 

„Wchodząc na giełdę w styczniu tego roku, wyraźnie określiliśmy nasze cele wzrostowe. Dynamiczny rozwój w pierwszym półroczu 2007 pokazuje, że podążamy tą drogą konsekwentnie i w połowie roku zdążyliśmy już sporo osiągnąć. Biorąc pod uwagę aktualnie panujący kryzys na międzynarodowych rynkach nieruchomości, nasza strategia realizacji tylko specjalistycznych projektów nieruchomościowych i zwiększania w ten sposób udziału w łańcuchu tworzenia wartości dodanej, jest z pewnością właściwa.

Wartość aktywów netto (NNNAV), którą mierzymy wzrost naszej firmy, wzrosła od wejścia na giełdę o 22 % do wysokości 10,9 na jedną akcję”, podsumowuje wyniki CEO Franz Jurkowitsch.

 

W porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wzrosły o 50 % z 23,7 mln EUR do 35,4 mln EUR.

 

Ze względu na fakt, że Warimpex wycenia swój majątek trwały według zamortyzowanych kosztów nabycia lub wytworzenia i nie realizuje rocznie zwiększenia wartości majątku nieruchomościowego z odniesieniem na wynik, wskaźniki dotyczące wyniku są silnie uzależnione od sprzedaży nieruchomości i w związku z tym podlegają wahaniom. Dopiero bowiem po sprzedaży Warimpex zna „rzeczywistą” wartość rynkową nieruchomości i może odpowiednio zaksięgować przychód.

 

I tak w porównywalnym okresie roku poprzedniego zrealizowano ze skutkiem dla wyniku i środków pieniężnych projekt Shopping- i Multiplexcenter w Brnie dzięki jego sprzedaży. Również w porównywalnym okresie roku poprzedniego dokonano zakupu Hotelu Chopin w Krakowie według wartości godziwej przejętych składników majątku, dzięki czemu uzyskano wpływ na wynik.

 

W pierwszym półroczu 2007 zrealizowano 50 % udział w mniejszej nieruchomości biurowej w Pradze. Uzyskano przychody ze sprzedaży spółek projektowych w wysokości 2,3 mln EUR w porównaniu z 6,4 mln EUR w pierwszym półroczu 2006.

 

Podczas gdy wartość aktywów netto (NNNAV) Warimpexu wzrosła o 71,3 mln EUR lub
22 %, co odpowiada wzrostowi wartości NNAV na jedną akcję od wejścia na giełdę z 8,91 EUR do 10,89 EUR, to wskaźniki dotyczące wyniku Grupy na podstawie zaprezentowanego stanu faktycznego są niższe od tych z porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wynik EBITDA zmniejszył się z 15,0 mln EUR o 11 % do 13,5 mln EUR, zaś wynik operacyjny EBIT spadł w porównaniu z okresem sprawozdawczym poprzedniego roku z 11,2 mln EUR do 8,9 mln EUR. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły jednak wyraźnie z 1,1 mln EUR do 8,4 mln EUR i pokazują dochodowość i operacyjny wzrost Warimpexu.

 

Istotne zdarzenia

W połowie czerwca dokonano zakupu dodatkowych 16,67 % w spółce będącej właścicielem Hotelu InterContinental w Warszawie. Warimpex posiada obecnie 50 % udział w tym 404-pokojowym hotelu.

 

W Krakowie 1 czerwca 2007 otwarto Hotel Andel’s ze 159 pokojami. Ten designerski hotel jest już drugim w swoim rodzaju po otwartym z dużym sukcesem w roku 2002 Hotelu Andel’s w Pradze. Zadowalające dane o obłożeniu w pierwszych miesiącach pozwalają oczekiwać podobnego rozwoju sytuacji.

 

Już w pierwszym kwartale rozpoczęto budowę kolejnego Hotelu Andel’s w Łodzi, a w drugim kwartale rozpoczęły się prace budowlane przy Hotelu Andel’s w Berlinie. Otwarcie obu hoteli planowane jest na rok 2008. W Monachium rozpoczęły się prace budowlane przy Hotelu Angelo. Ponieważ w przypadku tego projektu mamy do czynienia z inwestycją typu redevelopment – przekształcenie istniejącego biurowca w hotel – otwarcie przewidziane jest już w marcu 2008.

 

W miejscowości Plzeň również rozpoczęto budowę Hotelu Angelo. Ukończenie tego hotelu wraz z budynkiem biurowym planowane jest na koniec roku 2008.

 

W drugim kwartale toczyły się intensywne przygotowania do uruchomienia przedsięwzięcia joint ventures z Louvre Hotels. Stworzono struktury organizacyjne do szybkiego startu projektu typu roll-out oraz zidentyfikowano odpowiednie nieruchomości pod budowę hoteli budget na rynkach docelowych. Obecnie Warimpex jest właścicielem trzech nieruchomości, w zakresie kolejnych istnieją opcje. Naszym celem jest rozpoczęcie realizacji ok. siedmiu projektów hotelowych w pierwszym roku.

 

W ciągu pierwszego półrocza 2007 prowadzono przygotowania do wejścia na rynek rumuński. Umowa kupna hotelu lotniskowego Sky Gate w Bukareszcie została podpisana w połowie lipca. Hotel posiada obecnie 108 pokoi i 3.000 m2 powierzchni biurowej. Rozpoczęto już przygotowania do działań w zakresie redevelopmentu powierzchni biurowej. Hotel ten będzie funkcjonował jako Angelo Airporthotel Bukareszt.

 

Już w pierwszym kwartale 2007 dokonano sprzedaży w całości wynajętej i tym samym dojrzałej do realizacji nieruchomości biurowej w Pradze. 50% spółki właścicielskiej będącej w posiadaniu Warimpexu, sprzedano partnerowi joint venture.

 

Majątek nieruchomościowy

Portfel nieruchomości Grupy Warimpex obejmował na dzień bilansowy 30 czerwca 2007 roku 13 hoteli o łącznej liczbie pokoi ponad 2.800 oraz 7 nieruchomości biurowych z powierzchnią do wynajęcia wielkości ok. 36.000 m2. Ponadto, nie licząc planowanych hoteli budget, w budowie lub w zaawansowanej fazie rozwoju znajduje się obecnie dziewięć kolejnych projektów hotelowych.

 

Wartość godziwa majątku nieruchomościowego Warimpexu wyniosła na dzień 30 czerwca 2007 roku według wyceny dokonanej przez CB Richard Ellis 574,8 mln EUR (na dzień 31 grudnia 2006 r.: 477,5 mln EUR). Zwiększenie to wynika głównie z postępu realizowanych projektów i zakupu kolejnych nieruchomości.

 

Triple Net Asset Value (NNNAV), wartość aktywów netto Grupy Warimpex zwiększyła się w stosunku do 31 grudnia 2006 z 320,6 mln EUR o 71,3 mln EUR lub 22 % do 391,9 mln EUR na dzień 30 czerwca 2007. Przychody z wejścia na giełdę w styczniu 2007 zostały w celu lepszej porównywalności doliczone do wartości na koniec roku, wyraźny wzrost wskazuje więc wyłącznie na zmianę wartości Grupy Warimpex. NNNAV przypadająca na jedną akcję zwiększyła się odpowiednio z 8,91 EUR do 10,89 EUR.

 

Perspektywy

Rozwój przedsiębiorstwa w pierwszym półroczu 2007 potwierdza strategię ekspansji i dynamiczny wzrost Warimpexu. Rozpoczęcie budowy czterech hoteli, intensywne przygotowania do rozpoczęcia działalności przez joint ventures, mającej na celu powstanie sieci hoteli budget oraz wejście na rynek w Rumunii stanowią solidną podstawę dalszego wzrostu.

 

W celu umocnienia pozycji rynkowej Grupy Warimpex na rynkach krajowych w drugim półroczu 2007 rozpocznie się budowa czterech kolejnych projektów.

 

Warimpex rozpocznie jeszcze w 2007 roku wspólnie z partnerem joint venture Louvre Hotels budowę sieci hoteli budget, po udzieleniu pod koniec sierpnia odpowiednich pozwoleń antymonopolowych dla przedsięwzięcia joint venture. W ramach przedsięwzięcia joint venture obie spółki będą dalej rozbudowywać funkcjonujące z powodzeniem na rynku marki hotelowe Louvre Hotels. W pierwszej fazie inwestycji planowana jest budowa 30 nowych hoteli budget. Celem jest rozpoczęcie w pierwszym roku realizacji ok. siedmiu hoteli.

 

 

Bardziej szczegółowych informacji udzielają:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Tel. +43 1 310 55 00

Christoph Salzer, presse@warimpex.com

Daniel Folian, investor.relations@warimpex.com

www.warimpex.com

 

 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to deweloper oraz grupa inwestycyjna, z główną siedzibą w Wiedniu oraz biurami lokalnymi w Budapeszcie, Pradze oraz Warszawie. W ciągu 25 lat istnienia Grupa Warimpex zrealizowała inwestycje w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad jednego milarda Euro. W średnioterminowej perspektywie celem Warimpexu jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku nieruchomości związanych z hotelarstwem w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Akcje Warimpexu są notowane i stanowią przedmiot obrotu na Giełdach Papierów Wartościowych w Wiedniu i w Warszawie (WXF).


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *