ODYS 2007


Kapituła Konkursu  ODYS 2007 pod przewodnictwem  Pana  dr  Krzysztofa Borkowskiego  po analizie zgłoszeń  do II etapu  konkursu oraz z własnej inicjatywy zakwalifikowała:

 

za najlepszą ofertę hotelową               


Centrum Hotelowo – Konferencyjne WITEK w Krakowie

Hotel ANDELS w Krakowie

Hotel BATORY w Szczawnicy,

Hotel CRISTAL PARK  w Tarnowie

Hotel JAWORZ  w Limanowej

Hotel KRAKUS w Krakowie

Hotel MONOPOL w Krakowie

Hotel PETRUS w Krakowie

Hotel POD KAMIENIEM w Lipnicy Murowanej

Hotel POLLERA w Krakowie

Hotel REGENT w Krakowie

Hotel REZYDENT w Krakowie

Hotel WIT STWOSZ w Krakowie

RT – HOTELS w Krakowie

 

za najlepszą własną ofertę w turystyce wyjazdowej zagranicznej i krajowej

 

 

AIR TOURS CRACOW w Krakowie

BARBARA TRAVEL w Tarnowie

DELTA TRAVEL  TOUR OPERATOR w Krakowie

GALEON w Krakowie

MARCO DER POLE w Krakowie

NAUTICA w Krakowie

SKARPA  TRAVEL  w Krakowie

 

za najlepszą ofertę własną w turystyce młodzieżowej

 

ARION w Krakowie

BUMERANG w Krakowie

GALEON w Krakowie

HARCTUR w Krakowie

JAWORZYNA w Krakowie

OBIEŻYŚWIAT w Krakowie

RELAX w Chrzanowie

WIKING w Krakowie

 

 

za najlepszą własną ofertę w turystyce przyjazdowej zagranicznej, krajowej i kongresowej

 

CRACOW SPIRIT w Krakowie

GRUPA A-05 w Krakowie

INTERCRAC w Krakowie

JAN POL Incoming w Krakowie

JASKÓŁKA w Krynicy

JORDAN w Krakowie

KOPALNIA SOLI WIELICZKA – TRASA TURYSTYCZNA w Wieliczce

MARCO DER POLE w Krakowie

POINT TRAVEL w Krakowie

SYMPOSIUM CRACOVIENSE w Krakowie

TRIP w ZakopanemREGULAMIN  NAGRODY  „ODYS 2007”

 

1.         Organizator: Krakowska Izba Turystyki,

            Współorganizator:  Województwo Małopolskie

 

2.         Nagrody ODYS 2007 przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele małopolskich instytucji:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Wychowania  Fizycznego w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Organizacji Konsumentów, eksperci.

3.         Nagrody ODYS 2007 przyznawane mogą być w następujących kategoriach:

            A. ODYS 2007 – za najlepszą własną ofertę w turystyce wyjazdowej zagranicznej i krajowej

            B. ODYS 2007 – za najlepszą własną ofertę w turystyce przyjazdowej  zagranicznej,

     krajowej i kongresowej.

            C. ODYS 2007 – za najlepszą ofertę własną w turystyce młodzieżowej.

            D. ODYS 2007 – za najlepszą ofertę usług hotelarskich.

             

Ponadto Kapituła może przyznać podmiotowi gospodarczemu lub osobie fizycznej

nagrodę  ODYS 2007 za oryginalne lub szczególne osiągnięcia w turystyce.

 

Kapituła podejmuje ostateczną decyzję co do rodzajów uruchamianych w konkursie  kategorii po uzyskaniu danych  co do minimalnej liczby zgłoszeń w danej kategorii. Za  minimum warunkujące uruchomienie kategorii przyjmuje się co najmniej 5 nominacji – chyba, że ze względów organizacyjnych Kapituła uzna za celowe odstępstwo od tej zasady.

 

4.         Kapituła ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii.

 

5.         NAGRODY.

            Laureaci ODYS 2007 otrzymują  nagrody:

A.        plakietkę i dyplom,

B.        emisję reklam on line na serwisach www.gratka.pl i  www.naszemiasto.pl

C.        powierzchnię wystawienniczą  na turystycznych  targach krajowych lub

zagranicznych dla zwycięscy nagrody w kategorii  jak w   pkt 3  B

 

6.         W konkursie mogą brać udział  podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej

na terenie województwa małopolskiego – również nie zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki, które

działają zgodnie z przepisami prawa a szczególnie z ustawą o usługach turystycznych.

 

7.         Zgłoszenia do konkursu w danej kategorii dokonywać mogą:

            I.  Do pierwszego etapu:

            A.    Same zainteresowane podmioty.

B.    Kapituła  ODYSA 2007.

C.    Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki.

D.   Publiczność z  wykorzystaniem internetu  ( baner z informacją zamieszczony na wielu

      stronach internetowych: Wrota Małopolski, MOT, KIT, Miasto Kraków, AWF etc.) oraz

       na oryginalnych kuponach drukowanych w Gazecie Krakowskiej – patron medialny.

 

II. Do drugiego etapu:

A.    Kapituła ODYSA 2007.

 

8.         TERMINARZ:

 

            A.        Rozpoczęcie konkursu w dniu 21.04.2007 podczas Walnego Zebrania Izby,

            B.        Przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów wymienionych w punkcie 7  A, C,

 do  dnia  23.06.2007.

Kapituła Konkursu ODYS 2007 ma prawo do zgłaszania kandydatów do konkursu w każdym

czasie.                 

C.        Zakończenie prac związanych z pierwszym etapem Konkursu do dnia 30.06.2007

Kapituła ogłasza nominacje podmiotów gospodarczych w poszczególnych

kategoriach do drugiego etapu.

D.        Zamknięcie konkursu ODYS 2007 następuje w dniu 20.10..2007.

E.         Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród ODYS 2007 odbędzie się 14.12.2007.

 

 

9.         Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie.

Zgłoszenie winno  obejmować:

A.        wskazanie do jakiej kategorii nagrody podmiot przystępuje,

B.        istotne informacje  charakteryzujące  podmiot,

C.        uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

Do zgłoszenia winny być dołączone niezbędne materiały do oceny np. katalogi, foldery, oferty itp.

 

10.       Zgłoszenie podmiotu do nagrody równoznaczne jest ze zgodą na:

            A.   udostępnienie danych i informacji o firmie uznanych  przez Kapitułę za niezbędne dla jej oceny,

       oraz  złożeniem oświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami publiczno - prawnymi.   

B.   podanie do publicznej wiadomości podmiotów zgłoszonych do nagrody, nominacji do II etapu i wyników

      decyzji  Kapituły.

 

11.       W przypadku dokonywania zgłoszenia do nagrody przez  osoby inne niż zainteresowany podmiot,

Kapituła winna uzyskać zgodę tego podmiotu na realizację postanowień pkt.9.

 

12.       KRYTERIA  OCENY:

           

I. Za najlepszą własną ofertę w turystyce wyjazdowej zagranicznej i krajowej:

            A.        Prezentacja oferty:

forma prezentacji oferty

materiały informacyjne i reklamowe

B.        Atrakcyjność oferty

C.        Ocena oferty przez klientów i kontrahentów

D.        Ewidencja i sposób załatwiania ewentualnych reklamacji.

 

II.  Za najlepszą ofertę własną w zagranicznej turystyce przyjazdowej, krajowej przyjazdowej i kongresowej:

 

A.  Przygotowanie oferty:

1.   atrakcyjność imprez turystycznych ( trasy, obiekty, wydarzenia)

2.   formy promocji oferty ( targi, foldery, wydawnictwa)

3.   usługi dla grup i turystów indywidualnych krajowych i zagranicznych

imprezy specjalistyczne na zamówienie,

imprezy związane z wydarzeniami kulturalnymi, targi itp.

imprezy cykliczne.

B.  Współpraca z instytucjami kulturalnymi i organizatorami imprez lokalnych

      ( festiwale, koncerty itp.)

C. Materiały informacyjne o imprezach i wydarzeniach lokalnych,

D. Ocena imprez przez klientów i kontrahentów,

E. Ewidencja i sposób załatwiania ewentualnych   reklamacji.

 

III.  Za najlepszą ofertę własną w turystyce: młodzieżowej, hotelowej, jak w punkcie I i II przy uwzględnieniu

       specyfiki organizacji .

 

13.       Podstawowe kryteria oceny, którymi kierować się może Kapituła zawarte są  w punkcie 12.

 

14.       Zgłaszający i zgłaszani nie mają prawa wglądu do protokołów i uzasadnień werdyktu Kapituły

w sprawach przyznawania nagród.

 

15.       Organizatorzy gwarantują, iż skład Kapituły nie jest związany z działalnością biur zgłoszonych

do nagród i jej członkowie posiadają kompetencje w zakresie oceny ofert biur podróży.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *