Konkurs Jakości Usług Polish Prestige Hotels&Resorts rozstrzygnięty

Hotele poddane zostały anonimowej kontroli pod kątem oceny jako

Hotele należące do programu marketingowego Polish Prestige Hotels&Resorts, po raz kolejny, tym razem przez firmę Secret Client poddane zostały anonimowej kontroli pod kątem oceny jakości świadczonych usług ocenianych z punktu widzenia Gościa hotelowego. Jest to jedyny tego rodzaju konkurs w Polsce, przeprowadzany w grupie hotelowej. Nagrody przyznawane są dla trzech najwyżej ocenionych obiektów.
W tegorocznej czwartej już edycji brało udział 37 hoteli należących do PPH&R.

  • I miejsce uzyskał Hotel Vivaldi w Poznaniu,
  • II miejsce Hotel Belvedere z Zakopanego,
  • III miejsce hotel Warszawa z Augustowa.Badanie standardu jakości usług hoteli PPH&R zostało zrealizowane w okresie czerwiec-wrzesień 2007. Istotnym elementem badania była anonimowość kontroli i utrzymanie efektu zaskoczenia w celu pomiaru poziomu jakości usług w naturalnej relacji Gość - Hotel. Ocenie podlegały różnorodne aspekty związane z całościowym funkcjonowaniem hoteli w następujących głównych kategoriach: działalność hotelowa, działalność gastronomiczna, usługi rekreacyjne i usługi biznesowe. Celem Konkursu jest zachęcanie i motywowanie do stałej troski o podnoszenie standardów jakości usług poprzez, między innymi, ustalenie rankingu hoteli w ramach Konkursu na podstawie badania mocnych i słabych stron poszczególnych hoteli PPH&R i dokonanie ocen porównawczych w stosunku do poprzedniego rankingu hoteli.


Przeprowadzony Konkurs jest tylko jednym z elementów mobilizujących do stałego podnoszenia standardu i jakości usług świadczonych w grupie Hoteli PPH&R. Za zajęcie pierwszego miejsca przyznawana jest nagroda przechodnia w formie statuetki „Perła Hoteli Polish Prestige Hotels”. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca hotele otrzymują wyróżnienia. Każdy z nagrodzonych hoteli uzyskuje także prawo do posługiwania się tym wyróżnieniem w swoich działaniach marketingowo-promocyjnych przez następny rok kalendarzowy. W przypadku uzyskania ilości punktów poniżej wyznaczonej granicy, hotel ryzykuje sankcjami do relegacji z grupy PPH&R włącznie.


Według posiadanych informacji, w ocenie Secret Client nastąpiła dalsza poprawa poziomu jakości usług w grupie hoteli PPH&R w stosunku do poprzedniej edycji badania przeprowadzanego w 2004 roku.Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *