Dodatkowy miliard na projekty innowacyjne dla przedsiębiorców

W związku z wyjątkowo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, o miliard złotych zwiększy się pula przeznaczona na konkurs w ramach działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

O poziomie zainteresowania konkursem świadczą liczby. Wartość złożonych w (zakończonym już) konkursie projektów 4-krotnie przekroczyła wartość dostępnych środków – czyli 1,5 mld PLN. W związku z dużą ilością dobrych projektów złożonych w konkursie, podjęto decyzję o zwiększeniu dostępnej alokacji na konkurs w tym działaniu o 1 miliard PLN. W tym, 840 mln PLN będzie przeznaczonych na zwiększenie puli dostępnych środków do rozdysponowania w konkursie, natomiast pozostałe 160 mln euro zastrzeżone zostanie na potrzeby ewentualnej procedury odwoławczej.

W związku ze zwiększeniem puli środków przyjęto założenie, że wsparcie uzyskają projekty, które podczas oceny otrzymały min. 75 punktów.

 

Zwiększenie alokacji na konkurs nie stoi w sprzeczności z art. 29 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ponieważ nie wpływa na pogorszenie warunków konkursu w stosunku do beneficjentów i nie zmienia w sposób negatywny zasad konkursu.

 

Z poważaniem

 

Anna Konik-Żurawska

Rzecznik Prasowy

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel:    022 461 36 21

faks: 022 461 33 10


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *