Specjalista ds. BHP w zakładach pracy – przepisy i wymagania

Czy każdy zakład pracy powinien zatrudniać specjalistę ds. BHP? Przepisy i wymagania zakładają, że powinien.


Firma, która posiada specjalistę ds.zarządzania przepisami BHP nie tylko spełnia wymagania Kodeksu Pracy, ale również buduje swój profesjonalny wizerunek, który, jak wiadomo, przyciąga dobrych i wykwalifikowanych pracowników. Opieka takiego specjalisty wiąże się wprawdzie z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez pracodawcę, ale przynosi korzyści.


Zatrudnianie takiego specjalisty rodzi pytanie, czy powinien on być jednym z wewnętrznych pracowników firmy, czy być kimś, kto monitoruje i sprawdza sektor BHP zakładu z zewnętrznej perspektywy. Tego typu perspektywa zawiera w sobie obiektywne podejście do wykonywanej pracy i do warunków panujących w przedsiębiorstwie. Natomiast jeśli takie zadania zostaną powierzone osobie zatrudnionej w danym zakładzie, posiada ona zwykle większą wiedzę zarówno na temat warunków panujących w tym miejscu pracy, jak i na temat pracowników. Firmy mają możliwość zatrudniania ludzi należących do wewnętrznej kadry pracowniczej, jak i będących spoza niej.


Możliwość tę wykorzystała firma Faurecia Wałbrzych Sp. z o. o. zatrudniając osobę spoza kadr firmy. Okręgowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu dopatrzyła się jednak nieprawidłowości w takiej interpretacji przepisów. Zarządziła ona, aby służbę BHP pełnili wyłącznie pracownicy zakładu nie zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne. Ich liczba miała odpowiadać aktualnej ilości osób zatrudnionych w stosunku: 1 pracownik służb BHP pracujący w pełnym wymiarze godzin na 600 pracowników zakładu. Przedsiębiorstwo zaskarżyło tę decyzję, jednak organ odwoławczy nie uwzględnił odwołania, stając na stanowisku, że brak jest podstaw do zatrudniania osób spoza zakładu pracy na tych stanowiskach. Firma złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który uwzględnił w całości i w efekcie uchylił wyrokiem obie poprzednie decyzje Państwowej Inspekcji PRACY. Wygraną sprawę prowadziła w imieniu Faurecii Wałbrzych Kancelaria Prawnicza Maciej Derejczyk i Partnerzy. Wyrok oparty został m.in. na wymogach dyrektywy Rady Europejskiej 89/391 w sprawie wprowadzenia środków poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględnił wadliwej interpretacji PIP art. 237(11) Kodeksu Pracy. Oznacza to, ze pracodawca może zatrudnić także osoby posiadające kwalifikacje określone w przepisach, które są specjalistami spoza zakładu pracy – mówi Maciej Derejczyk z Kancelarii Prawniczej Maciej Derejczyk i Partnerzy. Wyrok uprawomocnił się 19 stycznia 2009 roku.


---------------------------------

Istniejąca od 2001 roku Kancelaria Prawnicza Maciej Derejczyk i Partnerzy specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa bankowego, telekomunikacyjnego, pracy, samorządu terytorialnego, spółek, spółdzielczego, a także w pragmatykach służbowych. Kancelaria posiada bogatą praktykę w zakresie doradztwa i obsługi korporacyjnej przedsiębiorców oraz prowadzenia zakończonych sukcesem procesów sądowych.

Kancelaria Prawnicza Maciej Derejczyk i Partnerzy z powodzeniem obsługuje podmioty gospodarcze zatrudniające od kilkuset do kilku tysięcy osób. Działa na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

1 komentarz do “Specjalista ds. BHP w zakładach pracy – przepisy i wymagania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *