W służbie bezpieczeństwa, czyli nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe w obiektach

Pożar jest bardzo poważnym zagrożeniem, nierzadko niosącym ze sobą cierpienie ludzkie i straty finansowe. Aby skutki jego oddziaływania były jak najmniejsze, dobrze zawczasu zabezpieczyć obiekty budowlane rozwiązaniami technicznymi, wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Temu właśnie dedykowane są systemy oddymiania oraz systemy sygnalizacji pożaru, dostępne w ofercie D+H Polska. Zwykle przez długi okres czasu milczące, jednak w sytuacji zagrożenia to one odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia ludzkiego.


Okienny system oddymiania – zasada działania

Największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru są dym oraz  trujące gazy. Te ostatnie są przyczyną śmierci aż 90% wszystkich ofiar płonących budynków. Dlatego nadrzędne dla ratowania życia ludzkiego jest zapewnienie właściwego oddymiania danego obiektu. Doskonale sprawdzają się tutaj okienne systemy oddymiania firmy D+H. Zgodnie z zasadą ich działania, przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru, za pomocą elektrycznych napędów, otwarte zostają otwory oddymiające w fasadzie budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz niebezpieczne gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu następuje zmniejszenie koncentracji trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. W wyniku tego umożliwiona zostaje sprawna ewakuacja ludzi przebywających w zagrożonym budynku, szybsze wprowadzenie jednostek ratunkowych, natychmiastowe zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.


System oddymiania zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu, w dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma odpowiednio szybkie otwarcie okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających).


Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.


Systemy oddymiania zgodne z obowiązującymi normami

Zgodnie z przyjętą przez Polską i obligatoryjną do stosowania normą PN-EN 12101-2, klapy i okna oddymiające podlegają obowiązkowi znakowania CE. Zgodnie z tą normą firma D+H wprowadziła rozwiązanie Euro-SHEV, oparte na systemach aluminiowych czołowych producentów: Schüco, Reynaers, Aluprof, a także Heroal, Sapa, Hueck-Hartmann, Wicona, Raico, Gutmann, Sykon, Timber window. Proponowane przez D+H rozwiązania Euro-SHEV posiadają odpowiednie certyfikaty na okna oddymiające, które zostały przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2. Certyfikaty zostały wydane przez VdS - notyfikowaną jednostkę certyfikującą.


Z uwagi na występujące różnice w systemach aluminiowych, do każdego systemu projektowane są specjalne konsole do montażu napędów, co pozwala na kompleksową i szybką obsługę oraz szeroki wachlarz zastosowań.


Okna oddymiające proponowane przez D+H mają określoną w sposób doświadczalny powierzchnię czynną oddymiania, która zależy m.in. od kąta otwarcia oraz sposobu otwierania okna. Każde okno posiada swoją specyfikację, w której ściśle określone są wymiary skrzydła, system profili, typ ramy oraz skrzydła, rodzaj szyby, napęd który należy zastosować do okna, miejsce i sposób montażu napędu. W specyfikacji znajdują się także klasyfikacje w świetle normy PN-EN 12101-2: klasyfikacja niezawodności, klasyfikacja obciążenia śniegiem, klasyfikacja działania w niskiej temperaturze, klasyfikacja obciążenia wiatrem, klasyfikacja odporności na wysoką temperaturę.


Każde wyprodukowane okno oddymiające przechodzi przez zakładową kontrolę produkcji. Po sprawdzeniu i zainstalowaniu na oknie napędu, okno oznakowywane jest znakiem CE. Do każdego typu okna wydawana jest deklaracja zgodności z certyfikatem. Podczas odbioru końcowego okiennego systemu oddymiania powinny być dostępne następujące dokumenty:
oznakowanie CE na oknie deklaracja zgodności z certyfikatem z numerem CPD wystawiona przez firmę D+H Polska elementy sterowania systemem oddymiania – dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Nowoczesny system sygnalizacji pożaru

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system sygnalizacji pożaru jest jednym z głównych systemów w budynku, nadzoruje i uruchamia wszystkie instalacje pracujące w warunkach pożaru i jest systemem nadrzędnym w stosunku do wszystkich instalacji i urządzeń służących do ochrony przeciwpożarowej. Jednym z najbardziej nowoczesnych systemów detekcji i sygnalizacji pożaru na rynku pod wzglądem rozbudowanej logiki (możliwości sterowań), wielkości i detekcji jest dostępny w ofercie D+H Polska system DF 6000. Jest on wysoko wyspecjalizowany, analogowy i adresowalny oraz łączy w sobie wysoką funkcjonalność z łatwym użytkowaniem i estetycznym wyglądem. Szeroki zakres funkcji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni system odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań, od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe lub przemysłowe.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *