Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Warimpex

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG upoważniło w dniu dzisiejszym Zarząd do podwyższenia kapitału akcyjnego spółki w ciągu najbliższych pięciu lat łącznie o maks. 18 mln Euro. Jest to reakcja Warimpexu na powoli otwierające się rynki kapitałowe, gdy uzyskanie kredytu jest wciąż trudne, a same kredyty drogie. „Silne wahania i tempo zmian w ostatnich dwóch latach pokazały, że firmy muszą podejmować obszernie zakrojone działania.


To upoważnienie do podwyższenia kapitału daje nam możliwość szybkiego i efektywnego reagowania na szanse pojawiające się na rynku, aby zapewnić sobie trwały sukces na przyszłość“, mówi dr Franz Jurkowitsch, Prezes Zarządu Warimpexu. Nie ma jeszcze konkretnych uchwał dotyczących podwyższenia kapitału, ale wiele opcji podawanych jest w tej chwili dyskusji oraz wiele szans rynkowych ocenie.


Środki pochodzące z uchwalanego przez Zarząd i Radę Nadzorczą podwyższenia kapitału mogłyby w przeważającej części zostać przeznaczone na finansowanie nowych projektów. Możliwe stałoby się na przykład przyspieszenie realizacji sieci hoteli ekonomicznych w segmencie trzygwiazdkowym we współpracy z Louvre Hotels w Europie Środkowej i Wschodniej.


W tym regionie w zakresie hoteli ekonomicznych występuje duża luka, a tym samym odpowiedni potencjał na rynku. Możliwa także byłaby kontynuacja rozbudowy hoteli uznanej marki angelo, również w regionie CEE. Jedną z kolejnych możliwości są inwestycje w distressed assets oraz optymalizacja istniejącej struktury finansowania, np. refinansowanie drogich lub krótkoterminowych zobowiązań, a tym samym umocnienie własnej bazy kapitałowej.


W minionych latach Warimpex konsekwentnie realizował cele strategiczne, polegające na ekspansji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Kontynuacja tej ekspansji i wejście na nowe rynki będą w dalszym ciągu, również w przyszłości, stanowiły podstawowe założenia strategii firmy. Jednocześnie nie zostaną zaniechane szanse na zawarcie dobrych transakcji w Europie Zachodniej, jak np. ostatnio bardzo korzystnych we Francji i w Niemczech. Równocześnie z obecnym odbiciem zaległości odrabia rynek hotelarski, reagujący na zmiany procyklicznie i niemalże z dnia na dzień. Widać to wyraźnie w liczbach prezentowanych przez hotele, które na początku drugiego półrocza wykazywały częściowo znaczne wzrosty. Pierwsze konkretne zmiany w kapitale możliwe w krótkim terminie Na podstawie aktualnych uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy możliwa jest pierwsza konkretna zmiana wysokości kapitału w okresie po 21 października 2009.


Od tego dnia Zarząd i Rada Nadzorcza mogą podejmować decyzje o podwyższeniu kapitału w wysokości 10% kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru. Zapewni to maksymalną elastyczność i możliwość szybkiego działania. Poza zwiększeniem kręgu drobnych akcjonariuszy możliwe będzie pozyskanie nowych inwestorów. Akcje można również przeznaczyć na świadczenia wzajemne za inwestycje.


Nowi członkowie Rady Nadzorczej – Nowy Przewodniczący Z powodu niespodziewanej śmierci dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dr Alaricha Fenyves, we wrześniu 2009, uchwalono odpowiednie zmiany w Radzie Nadzorczej: Harald Wengust został wybrany do Rady Nadzorczej Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft na pozostały okres kadencji zmarłego członka RN, pana Alaricha Fenyves. Ponadto nowym członkiem Rady Nadzorczej na ten sam okres został pan Günter Korp. Po głosowaniu w Radzie Nadzorczej funkcję jej Przewodniczącego obejmie od tej chwili pan Heinrich Geyer, a pan Wolfgang Mitterberger będzie jego zastępcą. Nowa wersja statutu Na zakończenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystosowało statut spółki do zmian ustawy zmieniającej prawo o akcjach 2009 i uchwaliło jego nową wersję.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *