Piotr Jarząbek, Metropolo by Golden Tulip, Kraków: Elastyczność stała się kluczowym elementem w branży MICE   "HOTELARZ"

Rynek spotkań branżowych i konferencji odgrywa kluczową rolę w gospodarce Małopolski. Kraków, jako kulturalna stolica naszego kraju, jest bardzo popularnym miejscem dla organizowania tego typu wydarzeń. Ostatnie lata przyniosły jednak znaczące zmiany, związane głównie z wyzwaniami wynikającymi z pandemii oraz z dynamiczną sytuacją ekonomiczną i międzynarodową - mówi w "Hotelarzu" Piotr Jarząbek, dyrektor generalny, Metropolo by Golden Tulip, Kraków.

Jak wyjaśnia dyrektor krakowskiego obiektu: -W 2022 r. na rynku MICE zapanował pewien optymizm, zwłaszcza podczas udanej jesieni, kiedy to liczba wydarzeń konferencyjnych wyraźnie wzrosła. Wydaje się, że część odłożonego popytu z lat pandemii znalazła wreszcie ujście. Mimo obiecujących rezultatów z poprzedniego roku istnieją pewne obawy dotyczące tegorocznego jesiennego sezonu konferencyjnego. Pandemia oraz sytuacja ekonomiczna i międzynarodowa wpłynęły na wiele aspektów działalności firm, organizacji i hoteli.

Te zmiany w sposobie funkcjonowania firm mają znaczny wpływ na rynek MICE. Zarówno organizatorzy wydarzeń konferencyjnych, jak i hotele muszą uważnie i dynamicznie dostosować swoje strategie i oferty do nowej rzeczywistości. W związku z upowszechnieniem się pracy zdalnej oraz preferencją dla narzędzi komunikacji online doszło do mierzalnego zmniejszenia zapotrzebowania na tradycyjne spotkania konferencyjne. Firmy mogą teraz faworyzować zdalne formy komunikacji, co wpływa na frekwencję wynajmowania sal konferencyjnych. W pewnym stopniu utrwaliło to potrzebę organizowania wydarzeń online, gdzie platformy do wideokonferencji oraz webinary stały się nieodzownymi narzędziami umożliwiającymi prowadzenie spotkań, prezentacji i dyskusji w trybie zdalnym. Zmieniło to również zaplecza hoteli: powstały studia online, rozbudowane sieci z szybkim przesyłem danych dla spotkań online i hybrydowych.

Czołowe branże w organizacji wydarzeń MICE

Jak tłumaczy Jarząbek, -Nie wszystkie branże jednak działają na rynku MICE z równą intensywnością. Niektóre sektory, np. technologia, zdrowie czy nauka, wciąż kładą duży nacisk na wymianę wiedzy i nawiązywanie kontaktów, a co za tym idzie – na spotkania. W tym roku czołowymi branżami pod względem liczby wydarzeń są: medycyna/zdrowie i uroda, konsulting/rekrutacja, technologie, IT, telekomunikacja, serwisy online oraz edukacja/szkolnictwo, a także te, które stawiają na nowoczesne rozwiązania, jak ciepłownictwo i energetyka. Największe wydarzenia w 2023 r. zorganizowały natomiast branże: medycyna/zdrowie i uroda, technologie, IT, telekomunikacja, serwisy online oraz edukacja/szkolnictwo.

Można zaobserwować również zmiany w strukturze spotkań. Wzrasta znaczenie tych krótszych, z mniejszą liczbą uczestników. Ważne stały się elementy interaktywne – warsztaty i sesje grupowe. Organizatorzy coraz bardziej oczekują wsparcia ze strony hoteli w tworzeniu unikatowych wydarzeń dostosowanych do ich potrzeb. Jednocześnie zaznacza się trend redukowania liczby dni przeznaczonych na spotkania, kondensowania wydarzeń tak, by obejmowały tylko kluczowe zagadnienia.

Specyfika krakowskiego rynku

-Nie sposób pominąć wpływu sytuacji międzynarodowej na rynek konferencyjny w Krakowie - mówi dyrektor Metropolo. -Choć bezpośrednie skutki wojny w Ukrainie mogą być zróżnicowane, to można dostrzec pewne korelacje i wpływ tego, co się dzieje, na organizację międzynarodowych wydarzeń konferencyjnych. Pierwszą oczywistą reakcją jest wzrost poczucia zagrożenia i niepewności. Firmy i organizacje są bardziej ostrożne w podejmowaniu decyzji o uczestnictwie lub organizacji wydarzeń w obszarach bliskich strefom konfliktu. Widoczny jest spadek chęci do organizowania i uczestniczenia w takich wydarzeniach przez zagranicznych uczestników. Wprowadzenie w wielu krajach ewentualnych ograniczeń wjazdowych i dodatkowych procedur bezpieczeństwa również wpływa na decyzje organizatorów wydarzeń, którzy muszą uwzględnić dodatkowe koszty i utrudnienia związane z podróżami. Może to prowadzić do wyboru lokalnych rozwiązań lub przesunięcia terminów wydarzeń. W warunkach niepewności liczne firmy mogą być bardziej skłonne do inwestowania w działania na poziomie lokalnym niż do organizowania wydarzeń o charakterze międzynarodowym.

Obecna sytuacja ekonomiczna, zarówno w Polsce, jak i globalnie, również odgrywa znaczącą rolę w podejmowaniu przez firmy decyzji dotyczących organizacji spotkań. W okresach trudnych gospodarczo firmy ograniczają wydatki na takie wydarzenia i wybierają bardziej ekonomiczne rozwiązania, np. wideokonferencje. Wpływ sytuacji ekonomicznej zaznacza się szczególnie w firmach działających w skali międzynarodowej, gdzie zmienne kursy walut i niestabilność gospodarcza wpływają na wybór lokalizacji. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja ekonomiczna wpływa na częstotliwość, budżety i charakter organizowanych wydarzeń.

W obliczu dynamicznie zmieniających się warunków elastyczność stała się kluczowym elementem w branży MICE. Firmy organizujące wydarzenia coraz częściej wymagają większej elastyczności ze strony hoteli, jeśli chodzi o warunki anulacji, modyfikacji rezerwacji oraz dostosowanie przestrzeni do wymagań sanitarnych. W miarę przenoszenia wydarzeń do przestrzeni online pojawia się także kwestia bezpieczeństwa danych i technologii, które toczą rywalizację o pierwszeństwo na liście priorytetów organizatorów.

Podsumowując, rynek MICE w Małopolsce przechodzi obecnie proces przystosowywania się do zmieniających się warunków. Hotele, aby utrzymać konkurencyjność, muszą stawiać na elastyczność, nowoczesność i dostosowanie się do nowych oczekiwań klientów. Jesień 2023 r. przyniesie zarówno wyzwania, jak i szanse dla tej branży. Organizatorzy wydarzeń oraz hotele muszą być gotowi na dynamiczną adaptację do zmieniającej się rzeczywistości. Elastyczność i innowacyjność są kluczowymi cechami branży MICE, pozwalając na trwałą zdolność do dostosowania się do nowych wyzwań i trendów.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

1 komentarz do “Piotr Jarząbek, Metropolo by Golden Tulip, Kraków: Elastyczność stała się kluczowym elementem w branży MICE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *