Nabór środków z KPO na HoReCa rusza już 6 maja. I potrwa tylko do 5 czerwca   "HOTELARZ"

Sektor HoReCa należał do najbardziej poszkodowanych po lockdownach z okresu pandemii. Dlatego z nadzieją patrzy na nabór na środki z KPO, który rusza 6 maja. Wyzwaniem może być jednak krótki okres nabór wniosków, który kończy się 5 czerwca – pisze w najnowszym wydaniu „Hotelarza” Dominika Tomasik-Szulc, manager w firmie CRIDO.

Ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających w sektorze HoReCa, turystyka i kultura. Wsparciem objęte mogą zostać wydatki typowo inwestycyjne, czyli np. roboty budowlane, nabycie środków trwałych, a także wartości niematerialne i prawne. Jest to bardzo atrakcyjna oferta finansowania, gdyż na takie wydatki przedsiębiorcy nie zawsze mogą znaleźć dotacje z innych programów. Dodatkowo, co istotne, w projekcie możliwe będzie również kwalifikowanie kosztów związanych np. z:

 • zieloną transformacją – wydatki obejmujące działania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • transformacją cyfrową – np. koszty oprogramowania do zarządzania zamówieniami, rozwój sklepu internetowego, platformy sprzedażowej,
 • usługami szkoleniowymi związanymi z nabyciem nowych umiejętności pracowników lub przekwalifikowaniem pracowników, obsługą klienta,
 • usługami rozwojowymi – np. opracowanie nowego modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Nadrzędnym celem projektu powinny być działania mające na celu zwiększanie odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe poprzez rozszerzenie lub dywersyfikację działalności.

Wśród niewątpliwych zalet konkursu należy wskazać bardzo wysoki poziom dofinansowania – do 90 proc. Jednocześnie maksymalna dotacja na jeden projekt to 540 tys. zł. Wsparcie przekazywane jest w formie bezzwrotnej dotacji jako pomoc de minimis. Projekt musi być realizowany tylko przez 12 miesięcy, co może stanowić istotne ograniczenie, gdy przedsiębiorca planuje np. wykonanie robót budowlanych.

Wśród niewątpliwych zalet konkursu należy wskazać bardzo wysoki poziom dofinansowania – do 90 proc. Jednocześnie maksymalna dotacja na jeden projekt to 540 tys. zł. Wsparcie przekazywane jest w formie bezzwrotnej dotacji jako pomoc de minimis. Projekt musi być realizowany tylko przez 12 miesięcy, co może stanowić istotne ograniczenie, gdy przedsiębiorca planuje np. wykonanie robót budowlanych.

Nabór wniosków prowadzony będzie poprzez pięciu operatorów obejmujących poszczególne regiony:

 1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości – woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – woj. mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 3. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego SA – woj. łódzkie, opolskie, śląskie,
 5. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Sam proces oceny wniosków ma trwać tylko 14 dni, a jego wyniki mają być publikowane w rundach. Na konkurs przeznaczono 1,26 mld zł. Budżet ten został podzielony na poszczególne regiony. Założono także optymalne liczby wspartych projektów – zróżnicowane zostały one w podziale na poszczególne województwa.

Mając na uwadze spory budżet konkursu i zakładany czas oceny, można spodziewać się ogromnego zainteresowania i sporej liczby złożonych wniosków. Dlatego należy założyć, że środków nie wystarczy dla wszystkich.

Wszystko to sprawia, że składane wnioski będą musiały być bardzo dobrze przemyślane i przygotowane, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji.

Przedsiębiorcy przede wszystkim powinni się skupić przy przygotowaniu aplikacji na takich aspektach jak: zakres projektu, budżet (powinien być on konkretny i oparty na realnych założeniach cenowych), weryfikacja limitu dostępnej pomocy de minimis, analiza powiązań do określenia statusu MŚP.

Więcej w najnowszym wydaniu "Hotelarza".


Komentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *