Sporna dotacja z UE

Autor: Jerzy Miklewski
Jestem od dłuższego czasu czytelniczką i prenumeratorką "Hotelarza". Chciałabym wrócić do tematu inwestycji hotelowych z funduszy z Unii Europejskiej opisywanego w numerze z marca 2006 roku. Szczególnie interesuje mnie działanie SPO WKP Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz list do redakcji Pana Jerzego Miklewskiego w numerze z kwietnia 2006 r

W 2004 roku jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej rozpoczęliśmy jako spółka z o.o. budowę dość dużego pensjonatu w atrakcyjnej miejscowości nadmorskiej w rejonie, w którym jest dość duże bezrobocie. Ponieważ po 01.05.2004 r. zaistniała możliwość uzyskania dotacji unijnych głosowaliśmy za wejściem Polski do Unii postanowiliśmy zasięgnąć informacji, czy w przypadku gdy jest już wybudowany i zakończony fundament, możemy liczyć na jakąkolwiek dotację.

Z firmy, do której zgłosiliśmy się z w sprawie wypełnienia wniosku otrzymaliśmy informację pozytywną. Nie będę opisywać całej golgoty, jaką przeszliśmy z gromadzeniem dokumentów, nie mówiąc już o tym, że przerwaliśmy na okres składania wniosku budowę. 20.12.2004 r. otrzymaliśmy z Agencji Rozwoju Pomorza informację, że nasz wniosek pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej prowadzonej w Regionalnej Instytucji Finansującej (ocena zgodności administracyjnej i zgodności z zasadami Działania 2.3) zaś 22.04.2005 r z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Projekt nie spełniał kryteriów, ponieważ projekt dotyczy nowej inwestycji, a nasz projekt nie dotyczy nowej inwestycji. C

zytam Wasz miesięcznik i mam nadzieję, że zawarte w nim informacje są prawdziwe, pragnę dowiedzieć się, na jakiej podstawie zawarto w miesięczniku z marca 2006 r informację, cytuję - warto podkreślić, że dotacje mogą być przeznaczone nie tylko na przygotowanie nowych inwestycji, ale również na rozbudowę istniejących obiektów. Imię i nazwisko Czytelniczki znane Redakcji


Odpowiedź Redakcji

Według wytycznych do Działania 2.3 SPO WKP, projekt może dotyczyć wyłącznie nowej inwestycji, przez co należy rozumieć "inwestycję w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej".

("Wytyczne Ministerstwa Gospodarki dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje".)

Odpowiadając w ten sposób na pytanie Czytelniczki, chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę na to, że rozbudowa może być także nową inwestycją. Pogląd, że nową inwestycją może być tylko i wyłącznie coś zbudowanego od zera, w przypadku wymagań programowych Działania 2.3 SPO WKP, nie był prawidłowy. Rozbudowa obiektów była zaliczana jako koszt kwalifikowany i często stanowiła element realizacji projektów.

Jerzy Miklewski

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *