Mówimy STOP marnowaniu żywności przez lokale gastronomiczne

Marnowanie żywności to nie tylko narastający problem w gospodarstwach domowych. Ponad połowa żywności produkowanej obecnie na świecie zostaje stracona, zmarnowana, wyrzucona w rezultacie nieskutecznego zarządzania łańcuchem żywności np. w restauracjach i przez detalicznych dostawców żywności. Jak wynika z drugiej edycji badania World Menu Report, przeprowadzonego na zlecenie Unilever Food Solutions, społeczeństwo jest tym coraz bardziej zaniepokojone. Prawie 80% osób na świecie martwi się  z powodu marnowania żywności w profesjonalnych kuchniach. Czas to zmienić!


Marnotrawstwo żywności stało się znaczącym problemem współczesnego świata. Codziennie, zarówno w domach, jaki i w restauracjach wyrzucane są ogromne ilości odpadów spożywczych. Światowy Dzień Żywności, który w tym roku, jak i w latach poprzednich, obchodzony był 16 X (od 1979 r.) może być początkiem zmian i podjęcia walki z ilością generowanych odpadów.


Celem obchodów Światowego Dnia Żywności, jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.


Konsumenci mówią NIE marnowaniu żywności w lokalach gastronomicznych
Ograniczenie ilości odpadów spożywczych to jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących przed branżą gastronomiczną na całym świecie. Wyniki World Menu Report, badania przeprowadzonego na zlecenie Unilever Food Solutions w 8 krajach świata,
w tym w Polsce, pokazują ten istotny problem w branży gastronomicznej – marnowanie żywności w lokalach, zarówno na etapie zamówienia surowców
i przygotowywania dania, jak również w postaci resztek pozostawionych przez gości na talerzach. Konsumenci na całym świecie jednoznacznie wskazali, że są zainteresowani zagadnieniem odpadów spożywczych, gdy jedzą poza domem. 8 na 10 osób
w krajach zachodnich wyraziło troskę w kwestii marnowania żywności
w profesjonalnych kuchniach. Opinię tę podzieliło aż 87% ankietowanych
w krajach rozwijających się. Konsumenci chcieliby znać fakty dotyczące jedzenia – skąd pochodzi i co ostatecznie dzieje się z jego resztkami.

Ten wynik pobudził Unilever Food Solutions do podjęcia działań i nagłośnienia problemu marnowania żywności, a także złego gospodarowania odpadami przez lokale gastronomiczne. Zainspirował firmę do zaproponowania rozwiązań restauratorom
i szefom kuchni, by zredukować ilość wytwarzanych odpadów. Unilever Food Solutions chce pomóc lokalom rozsądnie gospodarować odpadami.


W czym tkwi problem?


Według Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), ponad połowa artykułów spożywczych produkowanych na świecie jest zmarnowana lub wyrzucana, jako rezultat nieskutecznego zarządzania łańcuchem żywności, np.
w restauracjach i przez detalicznych dostawców żywności. Restauracje i cała branża gastronomiczna są odpowiedzialne za generowanie znacznej ilości odpadów spożywczych.

Wnioski z World Menu Report wyraźnie pokazują, że ilość odpadów w profesjonalnych kuchniach musi zostać zredukowana, by chronić środowisko naturalne oraz zaspokoić oczekiwania gości i utrzymać ich satysfakcję z usług branży gastronomicznej.

„Korzyści z rozsądnego gospodarowania odpadami jest wiele. Na pierwszym miejscu jest oczywiście pozytywny wpływ na środowisko, co działa korzystnie także na nasze zdrowie. Dodatkowy pożytek to również zysk finansowy, wynikający z mniejszego zużycia energii i minimalizacji opłat za gospodarkę odpadami. W ten sposób restauratorzy mogą zredukować koszty i zwiększyć wydajność w kuchni” – mówi Przemysław Kaczmarek, Szef Kuchni Unilever Food Solutions

„Moim zdaniem, jako szefa kuchni, gotowanie w sposób bardziej przyjazny środowisku jest obecnie koniecznością i jest zakorzenione w etosie profesjonalnego kucharza” – komentuje wyniki World Menu Report Kees van Erp, Globalny Szef Kuchni Unilever Food Solutions.


Małe kroki sposobem na sukces


Zmniejszenie ilości odpadów spożywczych w branży usług gastronomicznych oznacza redukcję kosztów gospodarki odpadami, zwiększoną wydajność kuchni i w końcu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Już małe kroki mogą zaowocować dużą zmianą. Lepsza gospodarka zapasami, elastyczność menu, odpowiednia porcja, korzystanie z produktów sezonowych, efektywne kupowanie i przechowywanie to m.in. elementy, którymi restauracje powinny się zająć.

Unilever Food Solutions pragnie wykonać pierwszy krok w kierunku zachęcenia branży do proaktywnego szukania rozwiązania problemu marnowania żywności przez lokale gastronomiczne. Firma Unilever już podjęła odpowiednie działania w kierunku redukcji ilości odpadów i poprawy działań przyjaznych środowisku, poprzez Plan Zrównoważonego Rozwoju, w tym m.in. autorski program Wzrost dla przyszłości, który łączy aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne procesów produkcyjnych dostawców.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *