Najlepsze hotele w sieci Polish Prestige Hotels

Hotele należące do programu marketingowego Polish Prestige Hotels & Resorts skupiającej 32 obiekty po raz szósty poddane zostały anonimowej kontroli pod kątem oceny jakości świadczonych usług ocenianych z punktu widzenia gościa hotelowego. Najlepsze okazały się hotele Branicki z Białegostoku, Europa z Lublina i Vivaldi z Poznania. Badanie standardu jakości usług hoteli PPH&R zostało zrealizowane w okresie maj – wrzesień. Istotnym elementem badania była anonimowość kontroli i utrzymanie efektu zaskoczenia w celu pomiaru poziomu jakości usług w naturalnej relacji Gość – Hotel. Ocenie podlegały różnorodne aspekty związane z całościowym funkcjonowaniem hoteli w następujących głównych kategoriach: działalność hotelowa, działalność gastronomiczna, usługi rekreacyjne i usługi biznesowe. Celem konkursu jest zachęcanie i motywowanie do stałej troski o podnoszenie standardów jakości usług poprzez m.in. ustalenie rankingu hoteli na podstawie badania mocnych i słabych stron poszczególnych hoteli PPH&R i dokonanie ocen porównawczych w stosunku do poprzedniego rankingu hoteli.

 

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *