Warimpex notuje w 2011 roku dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży i ponownie zysk

Rok 2011 by ł dla spółki Warimpex Finanz und Beteiligungs AG rokiem udanej działalności operacyjnej hoteli, rozwoju aktualnych projektów deweloperskich, a także skutecznej działalności transakcyjnej.

 

Uwzględniając zgodną z MSSF zmianę zasady prezentacji w sprawozdaniu przedsięwzięć joint venture z metody konsolidacji proporcjonalnej na metodę praw własności1, przychody Grupy wzrosły o 11 % do 64,9 mln Euro w porównaniu z 58,4 mln Euro w roku ubiegłym (porównanie opiera się na odpowiedniej korekcie wartości w bilansach z lat poprzednich). Wskaźnik EBITDA jako jeden z najważniejszych wskaźników, niepodlegający zniekształceniom wskutek specyficznych w tej branży metod wyceny, w dalszym ciągu pozostaje na wyraźnym plusie w wysokości 12,5 mln Euro, mimo iż w stosunku do ubiegłego roku uległ nieznacznemu spadkowi o 3 %. Spadek ten jest głównie efektem niższych przychodów ze sprzedaży spółek projektowych i nieruchomości. Wynik finansowy netto wyniósł w związku z tym 7,2 mln Euro w porównaniu z -2,0 mln Euro w ubiegłym roku.

 

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *