Ciężka praca w HORECA

Najnowszy raport "Ochrona pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego" Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy (EU-OSHA) koncentruje się na zagrożeniach, z którymi spotykają się pracownicy sektora hotelarskiego
i gastronomicznego. Sektor HORECA w wielu państwach członkowskich UE oferuje coraz więcej miejsc pracy, zaś zatrudniane w nim osoby to w znacznej części młodzi, niewykwalifikowani pracownicy oraz imigranci.


Warunki pracy są często ciężkie, czas pracy długi, a zadania wymagają dużej siły fizycznej. Dodatkowo sektor ten charakteryzuje się nietypowymi schematami czasu pracy, powszechna jest w nim praca zmianowa oraz praca sezonowa. Według raportu pracownicy sektora HORECA częściej niż pracownicy innych sektorów narażeni są na przemoc, nękanie
i dyskryminację zarówno ze strony klientów,
jak i współpracowników oraz pracodawców. Znacznie częściej spotyka ich zastraszanie oraz przemoc fizyczna.

Fizyczne czynniki ryzyka,
na które narażeni są pracownicy, obejmują noszenie znacznych ciężarów, narażenie na wysoki poziom hałasu i zadymienia, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury a także używanie substancji niebezpiecznych, takich jak środki czystości. Wynikające z tego problemy zdrowotne obejmują choroby układu mięśniowo--szkieletowego, choroby skóry i problemy dotyczące układu oddechowego. Ponieważ
90 proc. podmiotów działających w sektorze HORECA to podmioty bardzo małe (zatrudniające do 10 osób), pracodawcy często nie mają czasu ani zasobów, by w pełni wdrożyć właściwe przepisy na poziomie przedsiębiorstwa.Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *