Ustawa o hotelarstwie zmieniła się niewiele

19 marca Sejm przyjął nowelizację ustawy o usługach turystycznych.
O ile wprowadza ona spore zmiany w działalności biur
turystycznych, to w części hotelarskiej są one czysto kosmetyczne.Posłowie doprecyzowali definicję
moteli. Do tej pory były to „hotele
położone przy drogach, zapewniające
możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych
i dysponujące parkingiem”, teraz
są to „obiekty położone przy drogach, dysponujące
parkingiem, posiadające co najmniej
10 pokoi, w tym większość miejsc w
pokojach jedno- i dwuosobowych”.
Doprecyzowano też przepisy dotyczące
zespołów kategoryzacyjnych działających
w imieniu marszałków województw, którzy
są organami odpowiedzialnymi za
kategoryzację.


Dotychczas ustawa stwierdzała
enigmatycznie w punkcie 4 artykułu
38, że „przed wydaniem decyzji w zakresie
rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich”
marszałkowie „mogą zwracać się o
opinię do wyspecjalizowanych stowarzyszeń”.
Teraz punkt ten zdecydowanie rozszerzono
określając, kto może wchodzić w
skład takich zespołów, i określając ich
wynagrodzenie. Pkt 4. a stwierdza, że
marszałek „powołuje zespół oceniający
obiekty hotelarskie w zakresie spełniania
wymagań określonych w ustawie. W skład
zespołu powołuje się przedstawicieli marszałka
województwa, ponadto mogą być
powołane:
1 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe
i praktykę w świadczeniu usług
hotelarskich lub turystycznych, wskazane
przez jednostki samorządu gospodarczego
i stowarzyszenia działające w
zakresie turystyki i hotelarstwa;
2 przedstawiciele Państwowej Straży
Pożarnej, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego”.Członkom tych zespołów przysługuje
wynagrodzenie za przeprowadzanie oceny
spełniania przez obiekt hotelarski wymagań
niezbędnych do zaszeregowania go do
odpowiedniego rodzaju i kategorii, a osobom
„wykonującym czynności poza miejscem
zamieszkania – także zwrot kosztów
podróży”. Szczegóły ma określić „minister
właściwy do spraw turystyki w drodze
rozporządzenia”, ale gratyfikacja za ocenę
jednego obiektu nie może być wyższa niż
10 proc. minimalnego wynagrodzenia.
W artykule 43 usankcjonowano działanie
istniejącej już na stronie ministerstwa
sportu i turystyki bazy internetowej obiektów
skategoryzowanych, dopisując pkt 3:
„Na podstawie przekazywanych w formie
elektronicznej przez marszałków województw
danych dotyczących skategoryzowanych
w województwie obiektów hotelarskich
na stronie internetowej ministra
właściwego do spraw turystyki zamieszcza
się Centralny Wykaz Obiektów
Hotelarskich. Wykaz ten jest jawny.”
Ustawa trafiła teraz do Senatu.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *