Hotele WAM ogłosiły konkurs na prezesa

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnego prezesa zarządu Hoteli WAM Roberta Małłka, spółka ogłosiła konkurs na to stanowisko.

Kandydaci muszą legitymować się m.in. wyższym wykształceniem i posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, a także posiadać wiedzę z zakresu „zagadnień ogólnych: o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, szczegółowych zagadnień tematycznych z zakresu: finansów, w szczególności z rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa; produkcji, w szczególności z planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością; sprzedaży i marketingu, w szczególności z analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations; spraw pracowniczych, w szczególności z zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *