Rozliczenie opłat eksploatacyjnych a moment rozpoznania przychodu

Autor: Małgorzata Nicewicz
Przedsiębiorcy prowadzący działalność hotelarską niekiedy podnajmują powierzchnię hoteli pod punkty usługowe (sklepy, gastronomię, SPA). Zgodnie z umowami najmu, najemcy są zazwyczaj obciążani, poza podstawową kwotą czynszu, także tzw. opłatami eksploatacyjnymi w zryczałtowanej kwocie. Po zakończeniu roku naliczana jest często dodatkowa opłata kalkulowana na podstawie wydatków faktycznie poniesionych przez wynajmującego. Podatkowe rozliczenie dodatkowych opłat budzi w praktyce wiele wątpliwości Opłaty eksploatacyjne obejmują zazwyczaj wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości, których wynajmujący nie refakturuje bezpośrednio na najemców, np. koszty zarządzania, ochrony, sprzątania i utrzymania zieleni, odśnieżania, ubezpieczenia czy podatku od nieruchomości. Dodatkowa opłata eksploatacyjna Przeważnie umowy najmu przewidują, że w trakcie roku wystawiane będą faktury na ustaloną ryczałtowo kwotę opłaty eksploatacyjnej, skalkulowaną w oparciu o wartości historyczne lub prognozowaną wartość wydatków. Po zakończeniu roku, kiedy hotelarz uzyska wiedzę o rzeczywistej wartości poniesionych wydatków, kwota należna porównywana jest z kwotą dotychczas zapłaconą przez najemców. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, wystawiane są odpowiednie korekty zmniejszające kwotę należnych opłat (korekty in minus). Natomiast w przypadku niedopłaty, najemcy obciążani są dodatkową opłatą eksploatacyjną (korekta in plus). Powstaje pytanie, w którym momencie należy rozliczyć dla celów podatkowych taki dodatkowy przychód – czy na bieżąco (w dacie wystawienia faktury na dodatkową opłatę eksploatacyjną) czy też poprzez korektę poszczególnych okresów rozliczeniowych, za który opłaty były naliczane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku usług świadczonych w okresach rozliczeniowych za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Opłaty eksploatacyjne są zazwyczaj uznawane za [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.