Będzie pozew zbiorowy przeciwko Home Broker

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy zaprasza do kontaktu wszystkie osoby poszkodowane w związku ze sprzedażą pokoi w condohotelu 4 Kolory we Władysławowie, przez Home Broker. Decyzją z dnia 28 października 2015 r. UOKiK nałożył na spółkę Home Broker karę pieniężną na kwotę przekraczającą 330 tys. zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Sprawa dotyczyła działalności spółki w zakresie pośrednictwa finansowego w latach od 2010 do 2013, kiedy to oferowała ona konsumentom możliwość zakupu apartamentu w powstającym hotelu 4 KOLORY we Władysławowie. W powyższym okresie pośrednik zawarł ponad 400 umów sprzedaży lokali przy czym, inwestycja nigdy nie została ukończona. Home Broker oferował na ten cel finansowanie w Getin Noble Banku i Idea Banku. W ślad za licznymi skargami napływającymi do UOKiK, w grudniu 2014 r. Urząd wszczął postępowanie przeciwko Home Broker. Jak ustalił UOKiK, pośrednik na żadnym etapie sprzedaży nie informował swoich klientów o ryzyku związanym z przedmiotową inwestycją. Urząd uznał również, iż Home Broker przekazywał konsumentom nieprawdziwe informacje dotyczące preferencyjnych warunków sprzedaży i wywierał presję na konsumentów, którzy wahali się w podejmowaniu decyzji w zakresie zawarcia umowy. Jak podkreślił sam UOKiK „prawomocne decyzje Prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia Prezesa UOKiK co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2015 r., III SK 61/14).” W związku z powyższym Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy zaprasza do kontaktu wszystkie osoby poszkodowane opisanymi powyżej działaniami spółki Home Broker, które rozważają wystąpienie ze swoimi roszczeniami na drogę sądową. 

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

1 komentarz do “Będzie pozew zbiorowy przeciwko Home Broker

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *