Kara dla Manor Hotel, bo to nie hotel

Prezes UOKiK uznał, że właścicielka obiektu Manor
Hotel w Olsztynie bezprawnie używa nazwy „hotel”
i oznaczenie w postaci czterech gwiazdek („****”),
co narusza zbiorowe interesy konsumentów. Nakazał
jej publikację tej decyzji w gazecie lokalnej.Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu przez Marszałka
Województwa Warminsko-Mazurskiego. „Hotel” jest nazwą chronioną
prawnie, zaś olsztyński obiekt nie posiada wymaganej decyzji marszałka
o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju
i kategorii. Właścicielka obiektu została już wcześniej trzykrotnie ukarana za
to grzywnami w wysokościach 1000 zł, 3000 zł i 3000 zł. Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał zaniechanie stosowania tej
nazwy i jednokrotną publikację tej sentencji w piątkowym wydaniu gazety
lokalnej, na stronach poświęconych wiadomościom z Olsztyna, w ramce
czcionką nie mniejsza jak 5 mm, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia
się na jej koszt. „Zachowanie przedsiębiorcy godzi w interesy konsumentów
w ten sposób, że pozbawiono ich rzetelnej informacji na temat charakteru
obiektu, w którym oferowane są usługi hotelarskie. Brak właściwej informacji
mógł mieć wpływ na wybór miejsca zakwaterowania oraz korzystanie
z innych usług. Hotel powszechnie jest kojarzony z usługami na określonym
wysokim poziomie” brzmi uzasadnienie. Prezes Urzędu może nałożyć na
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego
w poprzednim roku rozliczeniowym, jeśli choćby nieumyślnie dopuścił
się on stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.
Jednak w tym przypadku UOKiK odstąpił od wymierzenia kary finansowej,
ponieważ „przedsiębiorca posiada ponad 10 mln długów, a jego niewypłacalność
ma charakter na tyle trwały, że doprowadza do umarzania postępowań
egzekucyjnych z powodu ich bezskuteczności”.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

1 komentarz do “Kara dla Manor Hotel, bo to nie hotel

  1. Ten budynek idakący hotel nadal wprowadza w błąd prezentując isługi poniżej krytyki. Ktoś powinien zakazać prowadzenia działalności!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *