Model OC hotelarza i umowa OC dla hotelarza

Autor: Małgorzata Pająk
Wzrastająca kompleksowość i złożoność prowadzonej działalności hotelarskiej sprawia, że nieodzownym elementem mądrej polityki każdego hotelarza jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej (umowa OC), transferującej tę odpowiedzialność – chociaż oczywiście nigdy w całości – poza przedsiębiorstwo i zmniejszającej w związku z tym ryzyko. Do głównych czynników, które należy rozpatrywać przy negocjacji poszczególnych postanowień umowy ubezpieczenia OC w przypadku hotelarza należą: – model OC przedsiębiorcy, – model OC hotelarza, – struktura organizacyjna, sposób funkcjonowania oraz specyfika świadczonych przez dany hotel usług, – powiązania hotelu z innymi podmiotami, treść zawieranych z nimi umów (np. umów o podwykonawstwo), a w konsekwencji rozkład odpowiedzialności pomiędzy hotelem a tymi podmiotami. Model OC przedsiębiorcy został już przedstawiony w poprzednich artykułach tego cyklu. Ze względu na dużą obszerność tematyki, pozostałe trzy elementy zostaną przybliżone skrótowo (z największym naciskiem na prawny model OC hotelarza), a następnie zostaną zasygnalizowane główne problemy, jakie w ich ramach pojawiają się z perspektywy negocjowania postanowień umowy ubezpieczenia OC zawieranej przez hotelarza. Model OC hotelarza Hotelarz jest jednym z tych podmiotów, na które ustawodawca poprzez odpowiednie przepisy prawa nałożył właściwie dwuwymiarową odpowiedzialność cywilną. Po pierwsze zastosowanie ma do niego cały model odpowiedzialności przedsiębiorcy, po drugie z przepisów k.c. można zrekonstruować drugi z modeli odpowiedzialności cywilnej, specyficzny już tylko dla hotelarza. W ubezpieczeniu OC ryzyko hotelarza jest nieodłącznie związane nie tylko z rodzajem prowadzonej przez niego działalności czy wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa, ale także w pierwszej kolejności z czymś, co nazywane jest tzw. osnową prawną ryzyka (legal hazard). Zdekodowanie treści rzeczywistej, nakładanej na hotelarza odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskanie świadomości, jaka jej część i w jaki sposób może być transferowana na ubezpieczyciela za pomocą umowy ubezpieczenia, wymaga dwóch czynności. Po pierwsze, skupienia się na kluczowych pojęciach zawartych przez ustawodawcę w art. 846 i 849 k.c. Pierwszoplanową rolę odgrywa interpretacja wyrażeń takich jak: „rzeczy wniesione”, „utrata lub uszkodzenie”, „gość hotelowy”, czy osoba, która „była zatrudniona” u hotelarza. Po drugie, tak jak zawsze potrzebne jest wnikliwe zestawienie modelu odpowiedzialności cywilnej hotelarza stworzonego przez ustawodawcę z modelem odpowiedzialności przejmowanym przez ubezpieczyciela, do czego prowadzi m.in. analiza pojęć ze słownika OWU czy zakresów odpowiedzialności (m.in. podmiotowego oraz kwotowego). Konstrukcja tzw. umowy hotelowej jest specyficzna – jest ona umową nienazwaną i stanowi tak naprawdę zlepek kilku umów nazwanych. Można w niej odnaleźć m.in. trzy warianty umowy przechowania (nie w rozumieniu k.c., ale w sensie realizacji istoty tego, czym jest przechowanie). Trzy warianty umowy przechowania Po pierwsze możemy wskazać na umowę przechowania rzeczy wniesionych, która w tym wypadku jest oparta o zasadę ryzyka. Pojęcie rzeczy wniesionych zostało wprowadzone w art. 846 k.c. Jest to termin posiadający znacznie szerszy zakres niż wyrażenie „rzeczy stanowiące własność”. Właściciel rzeczy wniesionej nie ma roszczeń odszkodowawczych w stosunku do hotelarza, jeżeli nie jest równocześnie gościem hotelowym. Hotelarz jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie takiej rzeczy, ale art. 846 § 1 k.c. przewiduje również szereg sytuacji, w jakich odpowiedzialność hotelarza jest wyłączona. § 2 tego przepisu wskazuje również okoliczności, jakie muszą zajść – w jakim czasie, gdzie oraz komu rzecz wniesiona musi zostać powierzona – aby odpowiedzialność hotelarza aktywizowała się. Z punktu widzenia analizy modelu OC hotelarza z perspektywy umowy ubezpieczenia, niezwykle istotne jest, że rzecz wniesiona może zostać powierzona nie tylko samemu hotelarzowi, ale również osobie u niego zatrudnionej. Ta ka [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *