Akademia Hotelarza o sprzedaży w internecie i o optymalizacji kosztów prowadzenia hotelu

W czerwcu odbyły się dwa szkolenia w ramach Akademii Hotelarza. W gdańskim hotelu Scandic uczestnicy podnosili swoją wiedzę z zakresu „Zarządzania sprzedażą i reputacją w internecie” na szkoleniu prowadzonym przez Karolinę Antonowicz z Profitroomu, a w warszawskim Airport Hotel Okęcie – z „Optymalizacji kosztów w hotelu”, co tłumaczył Maciej Knyrek, dyrektor przygotowywanego do otwarcia hotelu AC by Marriott we Wrocławiu.
Maciej Knyrek, AC Hotel by Marriott Wrocław
Karolina Antonowicz, senior revenue manager w Profitroomie, przedstawiła zasady związane z planowaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży hotelu w internecie, omawiając szczegółowo elementy wpływające na skuteczność strategii, najbardziej efektywne kanały sprzedażowe i techniki zwiększania sprzedaży bezpośredniej. Tłumaczyła jak stworzyć wyróżnik marketingowo-sprzedażowy hotelu, jak korzystać z benchmarkingu konkurencji i analizować popyt. Omówiła też m.in. zasady tworzenia pakietów pobytowych, zarządzania ceną, prezentacji swoich ofert w internecie, a także kwestie sprzedaży z udziałem pośredników, współpracy z wieloma kanałami dystrybucji i metody ocenienia ich potencjału sprzedaży. Przybliżyła uczestnikom wyzwania we współpracy z OTAs i jak sobie z nimi radzić. W części dotyczącej zarządzanie reputacją hotelu szczegółowo omówiła zagadnienia związane z opiniami gości w różnych kanałach i narzędzia ułatwiające zarządzanie reputacją. Maciej Knyrek na swoim szkoleniu zapoznał uczestników z metodami optymalizacji kosztów w hotelu poprzez optymalizację kosztów zatrudnienia, zamówień do hotelu i restauracji oraz zwiększenie wydajności i rentowności pracy. Pokazał gdzie szukać oszczędności w zakresie kosztów bezpośrednich i pośrednich na podstawie prezentacji wyników hotelu według metody USALI. Przedstawił też sposoby analizy kosztów działowych i personalnych oraz konkretne rozwiązania zwiększające rentowność hotelu. Omawiając np. kwestie związane z optymalizacją zamówień do hotelu i restauracji zwracał uwagę na budowanie dobrych relacji z dostawcami, określenie zasad zamawiania produktów i materiałów, częste sprawdzanie rynku, utrzymywanie minimalnego magazynu („kupuj tylko tyle, ile zużyjesz plus 20 proc.”) oraz regularne inwentaryzacje. Uczestnicy obydwu szkoleń w ankietach poszkoleniowych bardzo wysoko ocenili zarówno poziom merytoryczny, jak i praktyczne zastosowanie przekazanej

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.