Jak rozumieć pojęcie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Autor: Małgorzata Nicewicz | Autor prowadzi firmę doradczą Z-Factor, wcześniej był m.in. dyrektorem sprzedaży i marketingu hotelu Radisson Blu Kraków
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży hotelowej są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi. Określenie, jakie czynności stanowią „transakcję” dla celów podatkowych, może budzić w praktyce wiele wątpliwości. Dokumentacja podatkowa, którą należy sporządzić dla transakcji z podmiotami powiązanymi, jest dość kompleksowa i musi obejmować wiele aspektów transakcji, w tym w szczególności określenie funkcji i ryzyka ponoszonych przez każdą ze stron, wskazanie zaangażowanych aktywów i ponoszonych kosztów, określenie metody kalkulacji ceny. Dlaczego prawidłowe rozumienie pojęcia „transakcja” jest tak istotne? Przedsiębiorcy są zobowiązani do przedłożenia organom podatkowym dokumentacji transakcji w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania do jej okazania. Jeśli w toku kontroli organy podatkowe zakwestionują rynkowość ceny ustalonej pomiędzy podmiotami, dojdzie do doszacowania przychodu z tytułu transakcji. Jeśli przedsiębiorca jest w posiadaniu odpowiedniej dokumentacji, taki doszacowany przychód podlega opodatkowaniu według standardowej 19-procentowej stawki z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP). W przeciwnym przypadku zastosowanie znajdzie sankcyjna, 50-procentowa stawka opodatkowania. Przedsiębiorcy, którzy omyłkowo nie uznają określonych czynności za „transakcje”, mogą nie zdążyć sporządzić wymaganej dokumentacji podatkowej w terminie siedmiu dni od otrzymania żądania jej przedłożenia. Wówczas mogą być oni zmuszeniu do uiszczenia dodatkowego podatku skalkulowanego z zastosowaniem 50-procentowej stawki (w sytuacji gdy organy doszacują im przychód). Stąd tak ważne jest przygotowanie zawczasu dokumentacji podatkowej dla wszelkich czynności, które należałoby uznać za „transakcje”. Co to jest „transakcja”? W praktyce gospodarczej podmioty [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *