Rekordowy rok Orbisu

Grupa Orbis zanotowała w ubiegłym roku najlepszy wynik w swojej historii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły rekordowe 1,383 mld zł w 2016 r. wobec 1,262 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 264,48 mln zł wobec 221,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Gilles Clavie, prezes zarządu, dyrektor generalny Orbis SA

- Dobre wyniki operacyjne znalazły odzwierciedlenie w znaczącym wzroście przychodów (+9,5%) do poziomu 1 383 mln zł oraz bardzo wysokim wzroście wskaźnika EBITDA operacyjna o +18,3% (390 mln zł). W okresie ostatnich 4 lat systematycznie zwiększaliśmy naszą rentowność, co przełożyło się na wzrost marżEBITDAR (+1,2 pp) i EBITDA (+2,1 pp) w 2016 roku – napisał prezes Gilles Clavie w liście do akcjonariuszy.

Poprawie uległy także wyniki operacyjne hoteli. Frekwencja w 2016 wyniosła 72,4% i była wyższa o 2,7 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Średnia cena za pokój (ARR) wzrosła o 8,1% do 233,8 zł, natomiast przychód na pokój (RevPAR) wzrósł o 12,2% do 169,2 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku przychody z usług noclegowych wzrosły o 11,4%. Wzrost liczby gości w hotelach Grupy wpłynął pozytywnie na przychody z gastronomii. W skali całej Grupy ukształtowały się one na poziomie 357,4 mln zł, tj. stanowiły 25,8% przychodów skonsolidowanych. W porównaniu do danych za 2015 rok, przychody z usług gastronomicznych wzrosły o 5,6%.

Przychody z tytułu franczyzy i zarządzania miały 1,3% udział w przychodach Grupy. W porównaniu do danych za rok ubiegły przychody z tytułu franczyzy i zarządzania wzrosły o 28,0%. Jak uzasadnia spółka „Jest to w szczególności efekt zwiększenia bazy hotelowej Grupy z 19 hoteli franczyzowych według stanu na 31 grudnia 2015 roku do 26 hoteli na koniec 2016 roku.”

Pozostałe przychody, obejmujące głównie przychody z wynajmu nieruchomości oraz miejsc parkingowych, wyniosły 65,1 mln zł w 2016 roku, co stanowiło 4,7% przychodów skonsolidowanych.

Orbis przewiduje, że „w 2017 roku utrzymany zostanie sprzyjający klimat gospodarczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, o czym świadczą poniższe prognozy PKB (…)Rozwojowi sektora hotelowego w krajach, w których Grupa Orbis prowadzi działalność, służyć będą takie czynniki jak wzrost zamożności społeczeństwa oraz zmiana modelu życia.” Rok 2017 będzie jednak przełomowy pod względem zmian na rynku pracy, które w szczególności będą dotyczyć rynku polskiego, ale nie tylko. „W ostatnich latach zaobserwować można przekształcanie się rynku pracy w Polsce z rynku pracodawcy w stronę rynku pracownika. Niska stopa bezrobocia (8,3% w grudniu 2016 roku wg danych GUS), która  w największych miastach Polski osiąga wartość nawet poniżej 5%, sprawia, że coraz trudniej znaleźć właściwego pracownika. Co więcej, kontynuacja stabilnego wzrostu gospodarczego będzie sprzyjać wzrostowi popytu na pracę. Również obniżenie wieku emerytalnego od października 2017 roku znajdzie swoje przełożenie w spadku liczby osób w wieku produkcyjnym i wzroście liczby osób nieaktywnych na rynku pracy. Pracodawcy, w obliczu spadającego bezrobocia oraz wysokiego popytu na pracę, będą musieli bardziej niż do tej pory rywalizować o pracowników, co zwiększy presję na wzrost wynagrodzeń. Firmy, chcąc utrzymać swoich dotychczasowych pracowników będą niejako zmuszone do negocjacji płacowych.” – czytamy w raporcie.

Plan rozwoju Grupy Orbis przewiduje włączenie do sieci 27 nowych hoteli (3 100 pokoi) do roku 2020. Hotele powstaną w głównych ośrodkach biznesowych i w najważniejszych miastach wzmacniając obecność Grupy na obiecujących rynkach w regionie (takich jak np. Rumunia i Macedonia).

Grupa Orbis to obecnie największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *