Obowiązki hotelu jako pracodawcy

Decydując się na prowadzenie hotelu, przedsiębiorca musi zatrudnić pracowników na podstawie umów o pracę lub umów uregulowanych w kodeksie cywilnym. W zależności od tego, jaką umowę strony zawrą, będę obowiązywały różne regulacje. W wypadku umowy o pracę zarówno przełożonego, jak i pracownika obowiązują przepisy zawarte w kodeksie pracy.

Ustawa ta nakłada na każdego pracodawcę wiele obowiązków względem swoich pracowników. Poniżej omówione zostaną najważniejsze z nich, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Obowiązek zaznajamiania każdego pracownika z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz podstawowymi uprawnieniami

Obowiązujące regulacje zawarte w kodeksie pracy nie wymagają, aby zakres zadań pracownika miał formę pisemną. Przyjmuje się, że wystarczy ustne poinformowanie pracownika o tym, jakie zadania powinien wykonywać i w jaki sposób. Jeśli jednak chodzi o prowadzenie hotelu, takie działanie może okazać się niewystarczające. Dobrym przykładem są obowiązki osoby zatrudnionej w recepcji hotelu. Często zdarza się, że w mniejszych obiektach recepcjoniści oprócz podstawowych obowiązków związanych z obsługą gości mają także inne zadania, obejmujące m.in. sprzątanie sal po imprezach organizowanych w hotelu, poranne przygotowanie sal do konferencji, dbanie o czystość obiektu czy obsługę lobby baru. W takim wypadku zaleca się pisemne uregulowanie zakresu obowiązków pracownika, co ułatwi pracodawcy ich egzekwowanie. W przeciwnym razie wymaganie wykonania czynności niezwiązanych z zajmowanym stanowiskiem może przysporzyć pracodawcy kłopotów. W myśl art. 100 § 1 kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, ale – co bardzo istotne – pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z umową o pracę. Wynika z tego, że polecenia pracodawcy mogą jedynie konkretyzować obowiązki, które przyjął na siebie zatrudniony, podejmując pracę na danym stanowisku. W konsekwencji skuteczność wydanego przez pracodawcę polecenia będzie uzależniona od tego, czy mieści się ono w rodzaju pracy określonym w umowie o pracę. Gdyby polecenie wykraczało poza rodzaj umówionej pracy, należałoby oceniać je z punktu widzenia powierzenia innej pracy, o której mowa w art. 42 § 4 k.p. Tym samym zatrudnienie osoby do prowadzenia recepcji bez uregulowania zakresu jej obowiązków może sprawić, że problematyczne stanie się wydanie jej poleceń dotyczących np. wystawienia faktur, obsługi baru czy sprzątania po śniadaniu gości, obowiązki te bowiem wykraczają poza rodzaj umówionej pracy. Dlatego też przedsiębiorca prowadzący hotel, dbając o własne interesy, a także zapewniając przejrzyste warunki zatrudnienia pracowników, powinien w sposób jasny określić zakres obowiązków pracowników na danym stanowisku. Może on być przygotowany przez pracodawcę i wręczony zatrudnionemu albo stać się integralnym składnikiem umowy o pracę. Warto jednak zauważyć, że w razie uregulowania zakresu obowiązków w umowie o pracę lub w formie załącznika do tej umowy, jego zmiana będzie wymagała porozumienia stron lub dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia

Następnym ważnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 85 § 1 kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Zasadą jest, że wypłata wynagrodzenia następuje w formie pieniężnej. Aby pracodawca mógł dokonać wypłaty wyna [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne rabaty na szkolenia organizowane w ramach Akademii Hotelarza
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Joanna Strubel-Kraus, adwokat w Borczyk Strubel Kancelaria Prawna

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *