Hotele powstaną nad torami

Ministerstwa Infrastruktury i Sprawiedliwości pracują nad zmianą kodeksu cywilnego o szczególnym znaczeniu dla Pol­skich Kolei Państwowych. No­welizacja ma dotyczyć przepi­sów regulujących własność nie­ruchomoścOpracowywane regulacje mają dawać inwestorom ograni­czone prawo zabudowy nad lub pod istniejącymi urządzeniami technicznymi infrastrukturą, budynkami i innymi obiektami. Według Ministerstwa Infrastruk­tury to bardzo istotne dla pro­jektów związanych z przebudo­wą rejonów dworców kolejo­wych czy węzłów transporto­wych. W wielu takich miejscach można byłoby udostępniać po­wierzchnię na cele komercyjne -uważa. Obecnie brak odpowiednich przepisów uniemożliwia komer­cyjne wykorzystanie m.in. tere­nów PKP na poziomie gruntu nad linią średnicową w Warsza­wie. Z podobnym problemem PKP spotyka się również przy przebudowie dużych dworców, które sąsiadują z roz­budowanym układem torów. Ma to miejsce np. w Katowicachi Warszawie, gdzie kolej chce z prywatnym inwestorem wybu­dować nad torami hotel. - Bez odpowiednich zmian w prawie taki hotel może być tylko i wy­łącznie własnością tego, kto jest właścicielem torów, a nie tego, kto zapłaci za budowę - wyja­śnia Wrzosek.

Źródło: RZECZPOSPOLITA(2008-06-13) str.: B9

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *