Hotelarze łamią prawo pracy

Podczas kontroli branży gastronomicznej i hotelarskiej przez PIP okazało się, że prawie 800 pracowników nie miało przeszkolenia z zakresu bhp, a ponad 500 nie przedstawiło badań lekarskich. Pracownicy jednej z krakow­skich restauracji pracowali codziennie po 15 godzin, bez przeszkolenia bhp i badań lekar­skich. Restaurator z Zamościa nie zgłosił swoich pracowników do ZUS i nie opłacał ich składek na Fundusz Pracy. Prawie 800 osób zatrudnionych w hotelach i restauracjach pracowało bez przeszkolenia z zakresu bezpie­czeństwa i higieny pracy, a po­nad 500 bez badań lekarskich. Tak wynika z kontroli przepro­wadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w ponad 600 hotelach i restauracjach w okre­sie od 1 maja do 25 lipca. - Tylko nieprawidłowości z zakresu bhp dotyczyły 13,8 tys. pracowników - mówi Roman Giedrojć, zastępca głównego in­spektora pracy. Hotele i restauracje nie prze­strzegały uprawnień związa­nych z czasem pracy blisko 3 tys. pracowników. Najczęściej nie prowadziły ewidencji czasu pra­cy lub nie zapewniały podwład­nym odpoczynku. Nie wypłaciły też wynagrodzeń lub innych świadczeń ponad 2 tys. pracow­nikom na kwotę 315 tys. zł. - W przypadku hoteli czy re­stauracji pracownicy często go­dzą się na wypłatę wynagrodze­nie po zakończeniu sezonu wa­kacyjnego. To błąd, bo często uzgodnienia takie nie są po­twierdzane na piśmie - mówi Bożena Borys-Szopa, główny in­spektor pracy. Inspektorzy pracy nałożyli na nieuczciwych pracodawców mandaty na łączną kwotę 187 tys. zł, skierowali 66 wniosków o ukaranie do sądu.

Źródło: GAZETA PRAWNA (2008-08-01) str.: 14

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *