100 mln euro na hotele w 2009 roku

Austriacki deweloper, który dzisiaj przedstawi wyniki za II kwartał, wyda w przyszłym roku 100 mln euro (około 333 mln zł) na budowę hoteli. Taką samą kwotę przeznaczy na bu­dowę obiektów w 2008 r. W pierwszym półroczu wydal już 40 mln euro, z czego 18 mln euro przypadło na Polskę. No­towana na giełdach w Warsza­wie i Wiedniu firma sporo inwestuje w Polsce, gdyż ocenia, że branża ma obiecujące perspek­tywy rozwoju w naszym kraju. - Polski rynek inwestycji hote­lowych znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Dobre projekty gwarantują wysokie stopy zwrotu - informuje Da­niel Folian, odpowiadający w Warimpeksie za relacje inwe­storskie. Mała liczba hoteli w kraju liczącym niemal 40 mln mieszkańców gwarantuje suk­ces deweloperom specjalizują­cym się w projektach hotelo­wych. Liczba łóżek przypadają­cych na 1000 mieszkańców jest bowiem w Polsce znacznie niż­sza niż w innych krajach (w Pol­sce wynosi 5, we Francji - 20) - dodaje. Folian podkreśla jednak, że dużym wyzwaniem dla firm są wysokie ceny ziemi oraz rosnące koszty budowy

Źródło: PARKIET (2008-08-28) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *