Drugie życie wolskiej gazowni

Centrum konferen­cyjne, biura i hotele mogą powstać na Woli w rejonie ul. Kasprzaka. Do PGNiG należy około 3,5 hektara zie­mi pomiędzy ulicami Bema, Ka­sprzaka, Prądzyńskiego i Krzyża­nowskiego. W1888 r. uruchomiono tu zakład produkcj i gazu z węgla ka­miennego. Do dziś przetrwało kil­kanaście zabytkowych budynków - m.in. wielkie zbiorniki na gaz, neogotycka ceglana wieża ciśnień i komin. Pomiędzy nie PGNiG chciałoby wcisnąć nowe budynki. Architekci musieli zmierzyć się z sytuacją, że nie tylko właściwie wszystkie budynki są nietykalne, bo znajdują się pod ochroną konser­watora zabytków, ale do rejestru za­bytków wpisana jest także zieleń. Zaproponowali, żeby pomiędzy sta­re zabudowania wstawić nowe bu­dynki o wysokości od dwóch do dwunastu pięter. Te najwyższe mia­łyby stanąć od strony ul. Kasprza­ka. Mocno przeszklone mają zawierać ceglane detale nawiązujące do zabytków. Koncepcja wpisuje się w projekt planu zagospodarowania rejonu Czystego.

Źródło: METRO (2008-09-16) str.: 21

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *