Hotel w Opolu pójdzie pod młotek?

Grupa kapitałowa Pol-Aquy zostanie odchudzona o co naj­mniej jedną spółkę. Marek Ste­fański, prezes i największy ak­cjonariusz piaseczyńskiej firmy budowlano-inżynieryjnej, zapo­wiada zamknięcie (likwidację) spółki PRI Pol-Aqua Develop­ment. Została ona zarejestrowa­na niespełna dziewięć miesięcy temu i miała się zajmować wy­szukiwaniem gruntów pod realizację projektów deweloper­skich. W związku ze schłodze­niem koniunktury na rynku nie­ruchomości Pol-Aqua zdecydo­wała się jednak nie wchodzić w segment deweloperski. - Do profilu naszej działalno­ści niewątpliwie nie pasuje też Weneda, którą mamy "w spad­ku" od Polnordu -wskazuje Ste­fański. Jest to spółka, do której należy trzygwiazdkowy hotel w Opolu, a która została przeję­ta przez Pol-Aquę w 2007 roku razem z oddziałami generalne­go wykonawstwa Polnordu. - Kiedyś rozważaliśmy reali­zację projektu deweloperskiego w miejscu tego hotelu. Być mo­że go sprzedamy. Nie skonkre­tyzowaliśmy jeszcze planów. Nie spieszymy się z decyzją, gdyż na razie nie przynosi nam on strat -dodaje prezes.

Źródło: PARKIET (2008-09-18) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *