Zbuduj hotel z pomocą UE

Do 2 stycznia można ubiegać się o dofinansowanie budowy zajazdu lub nawet czterogwiazdkowego hotelu na terenie Warmii i Mazur. Ruszył nabór wniosków z za­kresu turystyki, obejmujących rozbudowę bazy noclegowo-gastronomicznej (poddziałanie 2.1.1) Programu Regio­nalnego Warmia i Mazury (PRWiM) na lata 2007-13. W ramach ogłoszonej edycji do wzięcia jest ponad 80,3 mln zl. Program podzielono na dwie części, by dać większe szanse mniejszym inwesto­rom. W ramach pierwszej o unijne dotacje mogą starać się zainteresowani budową hoteli o wysokim standardzie (czterogwiazdkowym i wyż­szym). Na ten cel przeznaczo­no 60 mln zl, przy czym mak­symalna intensywność wspar­cia funduszami z PRWiM wy­nosi 50 proc. W tym przypad­ku przedsiębiorcy mogą wy­stąpić maksymalnie o 15 mln zł dofinansowania. Do drugiej kategorii zali­czono wszelkiego rodzaju za­jazdy, pensjonaty oraz hotele o niższym standardzie (jed­no-, dwu- i trzygwiazdkowe). Dla tego typu obiektów prze­znaczono pulę nieco po­nad 20,3 mln zl. Maksymalna kwota wsparcia dla tych in­westycji wynosi 2,5 mln zl. Za­interesowani mają czas na zło­żenie wniosku do 2 stycz­nia 2009 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 130 dni po tej dacie.

Źródło: PULS BIZNESU (2008-10-28) str.: 7

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *