Za nocleg w hotelu można zwrócić więcej

Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach zwrócić wydatki na nocleg w wysokości przekraczającej limit. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki spo­łecznej z 19 grudnia 2002 r. określającego zasady rozlicza­nia kosztów zagranicznej po­dróży służbowej. Dotyczy ono wprawdzie pracodawców ze sfery budżetowej, ale mogą je stosować również inni. W roz­porządzeniu znajdziemy limity wydatków zwracanych pracow­nikom za noclegi. Ale § 9 ust. 3 rozporządzenia dopuszcza zwrot kosztów za hotel w wyso­kości przekraczającej limit. Można to jednak zrobić tylko w uzasadnionych przypadkach. Przepisy nie definiują tego po­jęcia, a więc o tym, kiedy ma miejsce "uzasadniony przypadek", decyduje właściciel firmy. Może on uznać, że pobyt w ho­telu, w którym odbywa się np. sympozjum (nawet bardzo dro­gim), ułatwi pracownikowi wy­konanie służbowych obowiąz­ków (np. spotkania z kontra­hentami po wykładach, nawią­zywanie nowych kontaktów). Podstawą do rekompensaty kosztów noclegu będzie hotelo­wy rachunek.

Źródło: RZECZPOSPOLITA (Gazeta Prawa i Podatków)(2008-11-04) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.