Orbis: dostosujemy się do warunków

Z uwagą śledzimy rozwój sytuacji gospodarczej. Działalność w branży tury­stycznej, a szczególnie hote­lowej, wykazuje silny związek z sytuacją gospodarczą kraju. Również niepokojące zjawi­ska rynkowe i polityczne w regionie zazwyczaj wpły­wają na ograniczenie liczby turystów (w tym również po­dróżujących służbowo), któ­rzy odwiedzają Polską. Hote­le nie mają na takie zjawiska bezpośredniego wpływu, ale zrobimy wszystko, by w razie dekoniunktury dostosować naszą działal­ność do zmienionych warunków rynkowych. Zmiany te mogą objąć zarówno działalności hoteli, jak i decyzje dotyczące całej spółki, np. w sferze inwesty­cji związanych z rozwojem, o ile okażą sią one niezbędne z punktu widzenia interesu Orbisu i jej akcjonariuszy.

Źródło: PULS BIZNESU (2008-11-27) str.: 23

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *