Deweloperzy stawiają na hotele i galerie

Jeszcze dwa, trzy lata temu fir­my z branży budowlanej na wy­ścigi planowały nowe osiedla. Efekt był taki, że obecnie branża mieszkaniowa boryka się z nadmia­rem lokali, na które przy ich obec­nych cenach brakuje chętnych. Część firm postanowiła więc, że za­miast osiedli wybuduje biurowce, ponieważ ten segment nie odczuł jeszcze dotkliwie skutków zawiro­wań na rynkach finansowych. Eks­perci przestrzegają jednak, że nie jest to łatwy rynek - tylko w rym ro­ku w 6 największych miastach (nie wliczając Warszawy) może przybyć nawet 0,5 mln mkw. powierzchni biurowej. Przy zwalniającej gospo­darce może się okazać, że zabrak­nie chętnych na wybudowane biura. Aby więc zmniejszyć ryzyko niepo­wodzenia inwestycji, niektórzy de­weloperzy zdecydowali się na budo­wę tzw. projektów typu mixed-use. Oznacza to, że w ramach jednej inwestycji budowane są powierzch­nie o różnym przeznaczeniu. Obok mieszkań powstają biura, galerie handlowe, centra wystawiennicze, a nawet hotele. - Inwestycje typu mixed-use nie są panaceum na czas kryzysu, jednak dają możliwość dy­wersyfikacji portfela inwestycyjne­go i tym samym weryfikacji ryzyka rynkowego poprzez stworzenie w jednym obiekcie kilku funkcji o róż­nych cyklach koniunkturalnych - uważa Anna Ilicheva z działu do­radztwa Cushman & Wakefield. Jej zdaniem taka zróżnicowana forma inwestycji wprowadzana na rynek ma jednocześnie powiększoną i urozmaiconą grupę klientów doce­lowych. Ponadto duże projekty ty­pu mixed-use są realizowane długo­terminowo oraz w fazach, co daje inwestorowi możliwość relatywnie szybkiej zmiany strategii inwesty­cyjnej oraz finansowej w zgodnie z sytuacją na rynku nieruchomości. Budowę tego typu kompleksu rozpoczął we Wrocławiu deweloper z hiszpańskim kapitałem Grupo Prasa. Jako jedna z niewielu firm w tym mieście rozpoczął on realizację budynku mieszkalnego z 250 loka­lami.

Źródło: DZIENNIK (The Wall Street Journal)(2009-01-27) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *