Powstanie pierwszy wieżowiec w centrum południowym

Na działce między budowa­nym Sky Tower a hotelem Wrocław stanie w końcu pierwszy z pięciu wieżow­ców, planowanych w tym miejscu przez hiszpańskiego dewelopera Grupo Prasa. - In­westor już złożył u nas wnio­sek o pozwolenie na budo­wę - potwierdza Piotr Fokczyński, dyrektor wydziału ar­chitektury w magistracie. W pierwszym wieżowcu powstanie 25-piętrowy hotel. Tuż obok Hiszpanie chcą po­stawić drugi, mniejszy budy­nek z biurami do wynajęcia. Oba będą ustawione w są­siedztwie hotelu Wrocław. Grupa Prasa niechętnie zdradza szczegóły swojej in­westycji. - Mogę jedynie powiedzieć, że hotel będzie miał 70 metrów wysokości, a biurowiec 24 metry - mówi Dominika Mrówczyńska z polskiej spół­ki GP Investment, która zaj­muje się inwestycją. Mrówczyńska unika jednak odpowiedzi na pytania, kie­dy budynki powstaną: - Za wcześnie, by o tym mówić. Tymczasem trwa już bu­dowa pierwszego, niewiel­kiego apartamentowca, budo­wanego w ramach Centrum Południowego. - Będzie gotowy na przeło­mie 2010 i 2011 roku - zapo­wiada Mrówczyńska. W bu­dynku będą same mieszkania. Przypomnijmy, że hiszpań­ski deweloper chce docelowo zabudować cały plac. Właśnie opublikował kolejną koncep­cję inwestycji. Zakłada ona budowę pięciu wieżowców i siedmiu mniejszych budyn­ków. To mniej ambitne plany niż te ogłoszone w 2006 roku, kiedy Hiszpanie kupowali działkę. Wtedy planowano wybudować pięć 100-metrowych wieżowców i dwa drapa­cze chmur, które miały mieć ponad 150 metrów, czyli o po­łowę więcej, niż miał nieist­niejący Poltegor.

Źródło: POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA (2009-02-27) str.: 8

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *