Nowy hotel w Opolu

Hotel na ponad 100 miejsc z podziemnym parkingiem ma stanąć na rogu ulic Reymonta i Ozimskiej. Budową zain­teresowana jest zagra­niczna sieć hotelarska Urząd miasta rozmowy prowadził od jakiegoś czasu, ale teraz firma za­deklarowała chęć kupie­nia działki - Przetarg może się od­być w tym roku - zdradza Maciej Wujec, naczelnik wydziału gospodarki i promocji miasta. Inwestor ma niebawem wystąpić o warunki zago­spodarowania terenu. Chodzi o to, aby jeszcze przed przetargiem wie­dział, jak wysoki budynek może postawić. O budowie nowego hotelu mówi się w Opo­lu od wielu lat. Najbliżej byk) do inwestycji śląskiej sieci Diament, ale dział­kę przy ul. 1 Maja kupił w przetargu ktoś inny. Teraz warunki przetargu mają zawierać zapis, że na działce może powstać tylko hotel.

Źródło: NOWA TRYBUNA OPOLSKA (2009-03-03) str.: 11

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *