Ekologiczne rozwiązania małych instalacji chłodniczych w hotelach

W ostatnich kilku latach nastąpiły dosyć radykalne zmiany w zakresie efektywności agregatów skraplających, które mają zastosowanie w urządzeniach chłodniczych będących także na wyposażeniu hoteli. Dotyczą one m.in. tzw. dyrektywy EcoDesign oraz zmian na rynku czynników chłodniczych, zwanych popularnie dyrektywą F-gazową.

Każdy hotel dla bezpiecznego przechowywania produktów spożywczych potrzebuje urządzenia chłodniczego, które popularnie można nazwać lodówką. W przypadku małych potrzeb, rzeczywiście, takie gotowe urządzenia z zakresu sprzętu AGD znajdą swoje zastosowanie. Ale w większości przypadków mamy do czynienia z komorami przechowalniczymi, w których jest wykorzystywany zewnętrzny agregat skraplający.

Dyrektywa EcoDe sign w chłodnictwie

Dyrektywa 2009/125/EC zatwierdzona przez Parlament Europejski wprowadza dla producentów m.in. agregatów skraplających (zwanych także agregatami chłodniczymi) konieczność spełniania odpowiednich wytycznych obejmujących wskaźniki efektywności energetycznej dla produkowanych lub wprowadzanych na rynek EU urządzeń. W razie niespełnienia określonych wytycznych sprzedaż takich urządzeń na rynkach EU jest nielegalna, gdyż takie urządzenia, zgodnie z prawem, nie powinny mieć nadanego znaku CE. Dyrektywa została wprowadzona w dwóch etapach: w 2016 i 2018 r. Obowiązująca obecnie wersja z lipca 2018 r. jest o wiele bardziej rygorystyczna.

Obejmuje urządzenia z podziałem na zakres pracy (średniotemperaturowy dla komór chłodniczych i niskotemperaturowy dla komór mroźni) oraz wydajność danego urządzenia podawaną w kilowatach. Użytkownicy instalacji wykonanych z wykorzystaniem agregatów spełniających wytyczne EcoDesign 2018 otrzymują urządzenia charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną oraz mogą w łatwy sposób porównać efektywność urządzeń oferowanych przez różnych producentów. Informuje o tym wskaźnik COP (wskaźnik efektywności obliczany jako stosunek maksymalnej wydajności chłodniczej do zużycia energii elektrycznej w znormalizowanych warunkach chłodniczych) lub SEPR (wskaźnik efektywności dla chłodzenia w znormalizowanych warunkach, reprezentuje zmiany obciążenia i temperatury otoczenia w ciągu roku, a obliczany jest jako stosunek rocznego zapotrzebowania na chłodzenie i rocznego zużycia energii elektrycznej), który im jest wyższy, tym mniej energii zużywa agregat chłodniczy, aby zapewnić odpowiednie warunki przechowywania (patrz tabela). Niższe zużycie energii przekłada się wprost na niższe koszty eksploatacji agregatu skraplającego oraz instalacji chłodniczej. Wszyscy producenci dostarczający agregaty skraplające na rynek EU zobligowani są do spełniania wymogów dyrektywy EcoDesign oraz zapewnienia łatwego dostępu do tych informacji.

Dyrektywa F-gazowa

W ostatnich kilku latach wpowadzono sporo zmian dotyczących czynników chłodniczych stosowanych zarówno w chłodnictwie, jak i klimatyzacji (samochodowej i komfortu). Spowodowała to tzw. dyrektywa F-gazowa, która wymusza stosowanie czynników o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP (Global Warming Potential – wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. Porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla). Wprowadzenie tej dyrektywy wpłynęło na bardzo duże wzrosty cen czynników chłodniczych – dochodzące do 1000 proc. i więcej, które obecnie dosyć mocno przekładają się na koszt całego urządzenia. Dlatego obecnie zaleca się stosowanie urządzeń o niskim napełnieniu czynnikiem chłodniczym, np. dzięki specjalnej konstrukcji agregatu skraplającego i jego poszczególnych elementów, oraz stosowanie układów detekcji wycieku czynnika, które w pewnym stopniu mogą zminimalizować straty spowodowane rozszczelnieniem instalacji i „ucieczką” czynnika do atmosfery.

W takim przypadku użytkownik musi pokryć koszty ponownego napełnienia instalacji, ale także ponieść koszty opłaty środowiskowej, związanej z emisją gazów do atmosfery. Czyli im mniej czynnika w instalacji, tym układ bardziej ekologiczny i tańszy w eksploatacji. Nowe czynniki chłodnicze zapewniają bardziej ekologiczne rozwiązanie dla instalacji chłodniczej. Obecnie większość producentów agregatów chłodniczych oferuje urządzenia przewidziane do pracy z wyżej wymienionymi czynnikami. Obowiązujące przepisy wymuszają stosowanie instalacji chłodniczych bardziej przyjaznych środowisku i jednocześnie zapewniających obniżenie kosztów eksploatacji. Szczególnie jest to istotne przy już zapowiadanych, kolejnych znaczących wzrostach cen energii elektrycznej. •

Paweł Rękawek, Danfoss

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *