Prezes Danfoss Poland dołączył do Rady Programowej Global Compact Network Poland – sieci członków United Nations Global Compact.

Prezes Danfoss Poland dołączył do Rady Programowej Global Compact Network Poland –                sieci członków United Nations Global Compact.

UN Global Compact to inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ dedykowana do współpracy  z biznesem. Współpracuje z firmami w zakresie dostosowywania ich działań i strategii do uniwersalnych zasad w takich obszarach jak: prawa człowieka, prawa pracy, ochrony środowiska  i przeciwdziałania korupcji. Od 2000 roku UN Global Compact wspiera społeczność biznesową  w osiąganiu celów i wartości ONZ poprzez odpowiedzialne praktyki korporacyjne. To największa inicjatywa zrównoważonego rozwoju na świecie z 70 lokalnymi oddziałami i blisko 10 tys. firm oraz 3 tys. sygnatariuszy niebiznesowych z ponad 160 krajów.

„Zrównoważony rozwój oraz cele wyznaczone przez ONZ bardzo dobrze wpisują się w strategię rozwoju Danfoss, która skupia się na rozwoju w oparciu o efektywne rozwiązania dla klimatu
i energii. Współpraca z Global Compact to możliwość pokazania różnych sposobów podejścia do tych celów, co w efekcie jest katalizatorem zmian technologicznych. Cieszę się, że dołączam do grona Rady Programowej Global Compact”- powiedział Adam Jędrzejczak.

„Bardzo się cieszę i jestem zaszczycony faktem, iż zgodził się Pan przyjąć zaproszenie do Rady Programowej Global Compact Network Poland. Jestem przekonany, że udział Pana w Radzie Programowej oraz Pańska wiedza i doświadczenie przyczynią się w znacznym stopniu do rozwoju Inicjatywy. Mamy wielką nadzieję na owocną współpracę oraz jestem przekonany, że wspólnymi siłami wdrożymy w Polsce Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych” – napisał Kamil Wyszkowski, prezes Rady GCNP w liście do Adama Jędrzejczaka, prezesa Danfoss Poland.  
 
Global Compact Network Poland rozpoczęła działalność w lipcu 2001 roku. Jest polską siecią sygnatariuszy UN Global Compact, z niezależnym sekretariatem, a jej misją jest promowanie
i wspieranie wdrażania Zasad Global Compact 10 oraz własne inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju firm z polskim biznesem i przedstawicielami instytucjonalnymi. Członkowie Rady Programowej GCNP to polscy uczestnicy i sygnatariusze Global Compact, a także szefowie innych organizacji, organów rządowych lub liderów opinii.