EFH SPA Prezes: w I kwartale bardzo wzrosły nasze koszty finansowe

W I kwartale bardzo wzrosły nasze koszty finansowe - przy­znał wczoraj na antenie TVN CNBC Biznes Mirosław Wierz­bowski, prezes Europejskiego Funduszu Hipotecznego. Wyja­śnił, że zwyżka wynikała głów­nie z tego, że spółka musiała po­zyskiwać gotówkę na spłatę zadłużenia krótkoterminowego. Na koniec 2008 r. zobowiąza­nia z tego rodzaju kredytów i pożyczek wyniosły 28,9 mln zł, a z tytułu papierów dłuż­nych 15,6 mln zl. W przypadku zobowiązań długoterminowych było to odpowiednio 85,8 mln zł oraz 27,2 mln zł. Wierzbowski przyznaje, że pod największą presją EFH był ze strony Banku Millennium (do 12 grudnia minionego roku miał spłacić 5,7 mln zł kredytu). Szef warszawskiej spółki uspo­kaja, że bank zgodził się na przesunięcie terminu płatności w zamian za dodatkowe zabez­pieczenia oraz wzrost marży o kilka pkt proc. W miniony piątek spółka poinformowała, że odstąpiła od warunkowej umowy sprze­daży firmy SPA Development w związku z tym, że nabywca (Property Development) nie uiścił opłaty za udziały Zgodnie z zapowiedziami szefa EFH wczoraj zawarta miała zostać kolejna umowa.

Źródło: PARKIET (2009-04-29) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *