Przypominamy

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych winni, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2009r., dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w roku 2009. Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11¹ ust. 7, tj. I rata oraz oświadczenie w terminie do 31 stycznia. II rata w terminie do 31 maja. III rata w terminie do 30 września. Niedokonanie wymaganej opłaty w terminie do dnia 31 maja 2009r. będzie skutkowało wygaśnięciem posiadanego zezwolenia z dniem 01 czerwca 2009r. Wygaśnięcie zezwolenia stwierdza się w trybie decyzji administracyjnej. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie wniesienia II raty jako opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Źródło: Karpaczański Informator Samorządowy

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *