Więcej gości w litewskich hotelachPonad 1,1 min gości skorzystało do końca wrze­śnia br. z litewskich
obiektów
zbiorowego za­kwaterowania. To o 17,3 proc. więcej niż w tym sa­mym okresie
roku ubiegłego
- podało
litewskie biu­ro statystyczne. Aż 728 tyś. z nich skorzystało z hote­li-jest to o 21,6 proc.
więcej, niż rok wcześniej. Licz­ba gości korzystających z obiektów wakacyjnych spadła o 1,3 proc. (do 119 tyś.). Liczba korzystają­cych z ośrodków Spa i centrów zdrowia wzrosła o 9,7 proc., osiągając poziom 95 tyś.

Prawdziwą fu­rorę zrobiły obiekty w miejscowości Druskienniki. Wzrost liczby gości wyniósł tu 49,2 procent! Nieco mniej
spektakularny wzrost odnotowały obiekty w miejscowości Palanga -16 proc. Najpopularniejszym
miejscem odwiedzin wciąż
jest Wilno. Tutejsze hotele i pensjonaty przyjęły do końca wrześniabr. 357 tyś. gości, czyli o 19 więcej niż w 2004 r.

Liczba gości zagranicznych wzrosła tu o
18 proc. - do 309,2 tyś. Łącznie w catym kraju licz­ba
przyjezdnych z zagranicy wzrosła o
14,8 proc. (do 565 tyś.)
- stanowili oni ponad połowę gości we wszystkich
obiektach. Liczba gości
z krajów
UE wzro­sła o
18,5 proc., liczba Brytyjczyków
wzrosła o 49 proc, Norwegów i Hiszpanów o 27 proc.,Niemców o
24 proc, Francuzów o
21 proc, a Szwe­dów o
20 proc. Najchętniej
odwiedzają
Litwę
Niem­cy - stanowią
oni 22 proc. gości.
Na drugim miejscusą
Polacy -14 proc. Na trzecim i czwartym - ŁotyszeRosjanie (odpowiednio 6 i 5,5
proc). Średnie
obło­żenie hoteli i pensjonatów na Litwie wzrosło w okre­sie 9 miesięcy 2005 r. do 42,8 proc.
W analogicznymokresie roku ubiegłego
było to
tylko 38,2 proc. 
Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *